XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2014

Utworzono 22 lipca 2014 przez Luiza

rzeszow

Zapraszamy wszystkich Państwa na Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oddział w Rzeszowie wraz z organizacjami partnerskimi, w tym Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzki Dom Kultury oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Festiwal odbędzie się w dniach 23 – 30 lipca 2014 roku. Zapraszamy do obejrzenia fantastycznych zespołów z całego świata i niezapomnianych wrażeń. Aktualności z Festiwalu będziecie mogli Państwo śledzić na stronie internetowej: http://www.wspolnota-polska.rzeszow.pl

XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych odbywa się w Rzeszowie, w dniach od 21 do 30 Lipca, 2014.  

Założenia ogólne:

– Przewiduje się udział w Festiwalu około 30 zespołów. Zespół liczyć winien co najmniej 8 par. O zakwalifikowaniu na Festiwal decydować będzie kolejność zgłoszeń.
– Dla chętnych zespołów przewiduje się w dniach 20 – 23 lipca 2014 r. organizację spotkań przed festiwalowych w wybranych miastach i gminach.
– W dniach 20 – 23 lipca 2014 r. przewiduje się też spotkania przedfestiwalowe dla chętnych choreografów zespołów polonijnych – uczestników Festiwalu.

Ramowy program przed festiwalowy (nieobowiązkowy)
20 VII / niedziela/ – Przyjazdy zespołów do miast/gmin festiwalowych 

21 VII / poniedziałek/ – Próby 
– Spotkania z lokalnymi zespołami, władzami i animatorami kultury, koncerty, wycieczki

22 VII / wtorek/ – Próby 
– Spotkania / koncerty/ integracyjne z lokalnymi zespołami wycieczki

23 VII /środa/ – Próby, koncerty
– Wyjazd do Rzeszowa 

Uwaga: 
Koncerty zespołów polonijnych w miastach i gminach przewiduje się też w dniach 26 i 27 lipca
Ramowy program Festiwalu
23.VII. – 30.VII.2014

23 VII /środa/ – Przyjazdy zespołów
– Narada organizacyjna

24 VII /czwartek/ – Próby zespołów
– Spotkanie integracyjne uczestników Festiwalu

25 VII /piątek/ – Próby zespołów
– Korowód zespołów polonijnych ulicami miasta
– Otwarcie Festiwalu
– Spotkanie delegacji zespołów z Prezydentem Miasta
– Koncert powitalny

26 VII /sobota/ DNI POLONIJNE
w Rzeszowie oraz Województwie Podkarpackim
– Próby zespołów
– Koncerty zespołów polonijnych 
– Wystawy, kiermasze, festyny

27 VII / niedziela/ DNI POLONIJNE 
w Rzeszowie oraz Województwie Podkarpackim
– Msza święta w intencji Polonii
– Koncerty zespołów polonijnych 
– Wystawy, kiermasze, festyny

28 VII /poniedziałek/ – Próba do koncertu „Folklor Narodów Świata”
– Spotkanie delegacji zespołów z kierownictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
– KONCERT „FOLKLOR NARODÓW ŚWIATA” 

29 VII /wtorek/ – Próby do Koncertu Galowego 
– Spotkanie z władzami województwa
– KONCERT GALOWY
– Zakończenie Festiwalu

30 VII /środa/ – Wyjazdy zespołów

……
Pragnąc umożliwić zespołom przygotowanie się do udziału w XVI ŚFPZF kierujemy do Państwa założenia programowo-organizacyjne z prośbą, aby kierownictwa zespołów dostosowały się do ustaleń oraz terminów w nich zawartych. Pozwoli to zapewnić możliwie najlepsze warunki uczestnikom zbliżającego się święta polonijnego folkloru oraz spotkania Polonii z Polską i Regionem. Chcemy zapewnić, że mieszkańcy Rzeszowa i Podkarpacia oczekują Państwa z ogromną radością i niecierpliwością.

Przybywajcie do nas z polskim tańcem, muzyką i pieśnią, powitamy Was z otwartym sercem pełnym sympatii i gorących uczuć. 

Założenia programowo-organizacyjne
1. Organizatorzy
-Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
-Prezydent Miasta Rzeszowa
-Marszałek Województwa Podkarpackiego

2. Termin Festiwalu
– 23 lipca 2014r. – dzień przyjazdu wszystkich zespołów do Rzeszowa
– 30 lipca 2014r. – dzień wyjazdu zespołów

3. Adres Biura Organizacyjnego Festiwalu
Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
35-064 Rzeszów, Rynek 19
tel. +48 17 862-01-74
tel./fax +48 17 862-14-51

/XVI ŚFPZF – Biuro Organizacyjne/
www.wspolnota-polska.rzeszow.pl
e-mail: wspolnota@wspolnota-polska.rzeszow.pl (biuro organizacyjne)
mgrudzien@wspolnota-polska.rzeszow.pl (dyrektor Festiwalu)
gwalat@wspolnota-polska.rzeszow.pl (sprawy finansowe)

4. Zakwaterowanie i wyżywienie
Domy akademickie uczelni rzeszowskich 

5. Miejsce imprez festiwalowych
Miasto Rzeszów oraz Województwo Podkarpackie

6. Uczestnicy: Polonijne zespoły pieśni i tańca zgodnie z wymogami regulaminu
Kryteria kwalifikacyjne zespołów do uczestnictwa w Festiwalu:
a) minimum 8 par tanecznych lub 16 osób tańczących na scenie (nie dopuszcza się przebierania dziewcząt za chłopców)
b) własny akompaniament (preferowana kapela ewentualnie akordeon, nagranie)
c) wiek uczestników od 16 lat – ukończone w roku festiwalowym
d) przesłanie do 15.02.2014 roku (godz. 24.00 czasu polskiego) Karty Zgłoszenia. 
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz Komisja Kwalifikacyjna. Zgłoszenia nadesłane po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
e) dla chętnych zespołów przewiduje się w dniach 20 – 23 lipca 2014r. organizacje spotkań przed festiwalowych w wybranych miastach i gminach
f) w dniach 20 – 23 lipca 2014r. przewiduje się też warsztaty dla chętnych choreografów zespołów polonijnych – uczestników Festiwalu
e) każdy zespół winien przygotować min. 30 minutowy program własny, mogący być samodzielnie prezentowany na koncertach festiwalowych. 
7. O zakwalifikowaniu się zespołu do udziału w Festiwalu będzie decydować Komisja Kwalifikacyjna po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami /Karta Zgłoszenia/ o czym niezwłocznie poinformują zainteresowane zespoły w terminie do 28 luty 2014.
8. Zakwalifikowane na Festiwal zespoły winny w terminie do 31 marca przesłać płyty DVD z proponowanym programem oraz w terminie do 15 maja płyty CD z nagraniami niezbędnymi do „Koncertu Galowego”, koncertu „Folklor Narodów Świata” oraz koncertów przeglądowych. Nie przesłanie powyższych materiałów w terminie może wykluczyć udział zespołu w tych koncertach. Nagranie DVD może być nagraniem roboczym. W przypadku braku kostiumów w nagraniu należy dołączyć do nagrania opis kostiumów, w jakich zespół wystąpi na Festiwalu.
9. Koszty uczestnictwa w Festiwalu
A. 1.100,- PLN od osoby
B. Należność za udział Zespołu w Festiwalu należy wpłacić w II ratach:
I rata – zaliczka do wysokości 40% całości kosztów za udział, płatna do 
15maja 2014r. 
II rata – pozostała kwota płatna do 15 czerwca 2014 roku.

Wpłaty należy dokonywać na n/w adres i nr konta :
Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
35-064 Rzeszów,
ul. Rynek 19, skr. poczt.699
Konto bankowe:
Pekao S.A. II O/Rzeszów 42 1060 0076 0000 3210 0022 9029
z dopiskiem: „XVI ŚFPZF” – cele statutowe, program turystyczny

10 Organizatorzy zapewniają:
– zakwaterowanie,
– całodzienne wyżywienie,
– podstawową opiekę lekarską,
– bezpłatny udział we wszystkich imprezach przewidzianych programem Festiwalu,
– transport w czasie Festiwalu,
– paliwo do autokarów własnych, którymi przyjeżdżają zespoły do Rzeszowa od granicy polskiej oraz na trasy wynikające z programu Festiwalu,
– odbiór z lotnisk i dworców, przejść granicznych zespołów, które zgłoszą taką potrzebę. Nie przewidujemy odbioru indywidualnych członków zespołów. 
11. Zespoły uczestniczące w Festiwalu będą miały pilotów-opiekunów na cały okres trwania Festiwalu.

12. Uczestnicy Festiwalu winni posiadać ubezpieczenie od kosztów leczenia w Polsce oraz NW.

13. W ramach wnoszonych opłat nie przewidujemy zatrudniania dla zespołów choreografów, muzyków oraz opłacania sali na dodatkowe próby.

14. Istnieje możliwość za dodatkową odpłatnością wypożyczenia niezbędnych dla zespołów strojów po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom. Organizatorzy nie zapewniają zespołom sprzętu grającego do celów odtwarzania własnych nagrań.

15. Organizatorzy mogą przygotować dla zespołów przed oraz po Festiwalu, po wcześniejszym zgłoszeniu i wniesieniu przez nie pełnej odpłatności spotkania konsultacyjne (warsztaty). Koszt zależy od ilości dni i programu. W czasie Festiwalu nie przewiduje się indywidualnych konsultacji programowych, nie wynikających z programu Festiwalu.

16. Założenia programowe
a) Zespoły uczestniczące w Festiwalu przyjeżdżają z gotowymi do prezentacji programami i zobowiązane są do:
– prezentacji w koncertach przeglądowych nie dłużej niż 30 minut
– prezentacji w Koncercie Galowym nie dłużej niż 5 minut. Dobór zostanie dokonany przez organizatorów z repertuaru nadesłanego na płytach DVD.
Przy doborze organizatorzy będą się kierowali propozycjami zgłoszonymi przez zespoły ale zastrzegają sobie prawo do doboru innej pozycji z 30 minutowego programu zespołu, co może się zdarzyć w przypadku zgłoszeń tej samej propozycji przez wiele zespołów.
b) Zespół występujący w koncercie „Folklor Narodów Świata” prezentuje taniec lub pieśń własnego kraju w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Nie będą dopuszczane do koncertu prezentacje tańców współczesnych, estradowych, towarzyskich. Sugerujemy, by zespoły nie mogące zaprezentować tańców ludowych przygotowały pieśni ludowe krajów zamieszkania.
c) Każdy zespół niezależnie od własnego akompaniamentu winien dysponować dla potrzeb radia i telewizji nagraniami ścieżki dźwiękowej programów proponowanych do „Koncertu Galowego” i Koncertu „Folklor Narodów Świata” i przesłanie ich na płycie CD do 15 maja, zgodnie z limitami czasów. Przekroczenie limitów spowoduje mechaniczne skrócenie muzyki. 
d) Zespoły nie mogą wspomagać się tancerzami, wokalistami i muzykami z Polski.
e) W czasie trwania Festiwalu zespoły mogą uczestniczyć jedynie w programie turystycznym uwzględnionym przez organizatorów.

17. Istnieje możliwość zorganizowania pobytu dla dodatkowych osób towarzyszących oraz przygotowania ofert turystycznych dla grup zorganizowanych (min.20 osób) na odrębnych zasadach ustalonych z organizatorem. 

Dyrektor Festiwalu
Mariusz Grudzień

Informacja ze strony www.http://wspolnota-polska.org.pl/

Komentowanie zablokowane.wtorek, 26 maja, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART