Wybory do Parlamentu Europejskiego – 25 maja 2014 r.

Utworzono 21 maja 2014 przez Luiza

wybory

 1. GŁOSOWANIE OSOBISTE W LOKALACH WYBORCZYCH: 

Zamiar głosowania osobistego musi być zgłoszony nie później niż do dnia 22 maja 2014 r. Głosowanie będzie się odbywało w niedzielę 25 maja 2014 r. w godzinach od 07:00 do 21:00 w następujących miejscach:

– w Paryżu– w obwodowych komisjach wyborczych nr 40 i 41 mieszczących się w siedzibie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu: 86, rue de la Faisanderie, 75116 Paris:

 • Paryż I (komisja wyborcza nr 40) – parter
 • Paryż II (komisja wyborcza nr 41) – pierwsze piętro

– w Lens – w obwodowej komisji wyborczej nr 42 mieszczącej się w siedzibie Stowarzyszenia Millenium 2000 w Lens: 21, route de Béthune, 62300 Lens

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz wcześniejsze (nie później niż do dnia 22 maja 2014 r.) wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Paryżu.

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), þ imię ojca, þ datę urodzenia,þnumer ewidencyjny PESEL, þ adres zamieszkania za granicą,þnumer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także þ miejsce i datę jego wydania, a w þprzypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – adres zameldowania w Polsce.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania się do spisu wyborców w Paryżu i Lens samodzielnie na stronie internetowej: ewybory.msz.gov.pl lub za pośrednictwem konsula: ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub w formie elektronicznej: (w załączeniu formularz zgłoszeniowy)

Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu
3, rue de Talleyrand, 75007 Paris

tel.: (+33) 0143173499

w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 08:00 – 16:00, w środy w godz. 10:00 – 18:00

fax: (+33) 0143173434, e-mail: paris.wk.info@msz.gov.pl

Termin zgłoszenia do spisu wyborców do głosowania osobistego upływa w dniu 22 maja 2014 r.

II. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE: Zamiar głosowania korespondencyjnego musi być zgłoszony nie później niż do dnia 12 maja 2014 r.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania się samodzielnie na stronie internetowej: ewybory.msz.gov.pl lub za pośrednictwem konsula: ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej: (w załączeniu formularz zgłoszeniowy)

Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu

3, rue de Talleyrand, 75007 Paris

tel.: (+33) 0143173499

w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 08:00 – 16:00, w środy w godz. 10:00 – 18:00

fax: (+33) 0143173434

e-mail: paris.wk.info@msz.gov.pl

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać: þ nazwisko i imię (imiona), þimię ojca, þdatę urodzenia, þnumer ewidencyjny PESEL, þnumer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, þmiejsce i datę jego wydania, þadres zameldowania w Polsce a także wskazanie þdokładnego adresu pocztowego we Francji, na który ma być wysłany do wyborcy pakiet wyborczy zawierający karty do głosowania, kopertę do głosowania oraz kopertę zwrotną.

Więcej informacji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: http://www.pkw.gov.pl

Informacja dla obywateli UE niebędących obywatelami polskimi

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mogą głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego za granicą. Dotyczy to obywateli Unii Europejskiej, zamieszkałych na stałe w Polsce, którzy w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego będą przebywać na terenie Francji.

Obywatele Unii Europejskiej muszą być pełnoletni, posiadać pełnię praw publicznych oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

Warunkiem udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz wcześniejsze (nie później niż do dnia 22 maja 2014 r.) wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu.

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, adres zamieszkania w Polsce, numer ważnego dowodu osobistego lub paszportu, a także miejsce i datę jego wydania.

Uwaga: Obywatele UE niebędący obywatelami polskimi mogą uzyskać przed wyjazdem z Polski z urzędu gminy właściwego dla miejsca stałego zamieszkania, zaświadczenie, które uprawnia ich do głosowania w każdym obwodzie w Polsce lub za granicą. Wówczas nie muszą wpisywać się do spisu wyborców.

Formularz zgłoszeniowy

 

Komentowanie zablokowane.środa, 1 kwietnia, 2020

 • Pogoda w Paryżu  Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


   
 • Kurs walut

 • Newsletter Vector Polonii

 • Partner: ASSOCIATION YOT-ART