'Taguj' blogi | "zielona karta"

Tags: , ,

Program loterii wizowej Diversity Visa 2015

Utworzono 01 października 2013 przez Luiza

state300Rejestracja online do programu Diversity Visa 2015 (DV-2015) rozpocznie się we wtorek, 1 października 2013 roku od godz.12:00 czasu wschodniego (EDT) (GMT-4), a zakończy się w sobotę, 2 listopada 2013 roku o godz. 12:00 czasu wschodniego (EDT). Zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza (E-DV) dostępnego w okresie rejestracyjnym na stronie https://www.dvlottery.state.gov. Zgłoszenia przesyłane w formie pisemnej nie będą akceptowane. Wszyscy uczestnicy powinni wydrukować i zachować stronę z potwierdzeniem zgłoszenia rejestracji, by móc później sprawdzać status swojego zgłoszenia. Radzimy, by nie czekać z dokonaniem rejestracji do ostatniego tygodnia trwania programu, ponieważ zwiększony napływ wniosków może doprowadzić do przerw w dostępności strony. Wnioski złożone po godz.12:00 czasu wschodniego 2 listopada 2013 roku nie będą przyjmowane.

Uchwalony przez Kongres Diversity Immigrant Visa Program (Wizy dla imigrantów różnych narodowości) jest realizowany rokrocznie przez Departament Stanu zgodnie z postanowieniami rozdziału 203(c) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie (Immigration and Nationality Act – INA).  Rozdział 131 Ustawy o Imigracji z roku 1990 (Pub. L. 101-649) zmodyfikował zapis INA 203, wprowadzając kategorię pod nazwą „imigranci różnej narodowości”. Na mocy rozdziału 203(c) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie rokrocznie maksymalnie 55 tys. wiz typu „diversity” trafia do osób z krajów o niskim wskaźniku imigracji do USA. Począwszy od loterii wizowej DV-1999, z liczby 55 tys. wiz imigracyjnych przyznawanych w ramach programu Diversity Visa, decyzją Kongresu pula 5 tys. wiz przeznaczana jest do obsługi programu realizowanego na mocy ustawy NACARA (Nicaraguan and Central American Relief Act).

W ramach corocznego programu DV wizy trafiają do osób spełniających proste, ale ściśle określone kryteria wyboru. Osoby, które mają prawo ubiegać się o wizy loteryjne, wyłaniane są w drodze komputerowego losowania. Wizy są rozdzielane między sześć regionów geograficznych, przy czym do regionów o mniejszym wskaźniku imigracji trafia więcej wiz, natomiast obywatele krajów, z których w ciągu ostatnich pięciu lat przybyło do USA ponad 50 tys. imigrantów nie biorą udziału w programie. Danego roku żaden kraj nie może mieć przyznanych więcej niż 7 proc. z całej puli dostępnych wiz typu DV.

W edycji DV-2015 nie mogą brać udziału osoby pochodzące z krajów, z których w ciągu ostatnich pięciu lat wyjechało do USA ponad 50 tys. imigrantów. Są to: Bangladesz, Brazylia, Kanada, Chiny (kontynentalne), Kolumbia, Dominikana, Ekwador, Salwador, Haiti, Indie, Jamajka, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Peru, Filipiny, Korea Południowa, Wielka Brytania (z wyłączeniem Irlandii Północnej) wraz z zależnymi terytoriami oraz Wietnam.

Pod pojęciem „osoba pochodząca z danego kraju” rozumie się osobę urodzoną w danym kraju, bez względu na aktualny kraj zamieszkania czy narodowość. Osoby urodzone w Hongkongu, Makau i na Tajwanie mogą brać udział w programie.

Departament Stanu wprowadził system elektronicznej rejestracji począwszy od edycji DV-2005, z myślą o usprawnieniu i lepszym zabezpieczeniu procesu ubiegania się o wizę typu DV. Dzięki specjalnej technologii oraz innym zastosowanym środkom możliwa jest identyfikacja osób próbujących uzyskać status imigranta drogą oszustwa oraz osób składających więcej niż jedno zgłoszenie.

W ramach DV-2015 Departament Stanu kolejny już raz zastosuje procedurę online w celu powiadomienia uczestników o ich wyborze oraz poinformowania o procedurze ubiegania się o wizę imigracyjną i spotkaniu w konsulacie. Począwszy od 1 maja 2014 roku uczestnicy loterii będą mogli sprawdzać status swojego zgłoszenia na stronie internetowej https://www.dvlottery.state.gov posługując się swoim unikalnym numerem potwierdzenia rejestracji przyznanym w trakcie jej przeprowadzania. Osoby wybrane drogą loterii otrzymają instrukcje o sposobie ubiegania się o wizę imigracyjną dla siebie i członków rodziny. Zmiany w zakresie praktyki imigracyjnej będące następstwem decyzji Sądu Najwyższego USA unieważniającej część zapisów w Ustawie o Ochronie Małżeństwa stosują się również do osób biorących udział w DV-2015. Ambasady i konsulaty USA będą rozpatrywać wnioski wizowe małżeństw tej samej płci na podstawie tych samych kryteriów, co wnioski dotyczące małżonków różnej płci.

Potwierdzenie terminu spotkania w konsulacie będzie również realizowane w ramach sprawdzania statusu zgłoszenia.
Więcej informacji na temat obowiązujących kryteriów oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie: http://travel.state.gov/pdf/DV_2015_Instructions.pdf (j.angielski)

http://travel.state.gov/pdf/DV_2015_Instructions_Polish.pdf (j.polski)

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: http://polish.poland.usembassy.gov 

Możliwość komentowania Program loterii wizowej Diversity Visa 2015 została wyłączonaniedziela, 31 maja, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART