'Taguj' blogi | "wystawy w Paryżu"

Tags: , , ,

Wystawa ARTURA MAJKI w Galerii Roi Doré w Paryżu

Utworzono 13 września 2017 przez Red. VP

Galeria Roi Doré zaprasza na wystawę
ARTUR MAJKA – ISTNIENIA…
Wernisaż w sobotę 16 września o godz. 18.00
Wystawa od 19 września do 14 października 2017

Wystawa „Existences…” („Istnienia…”) prezentuje najnowsze prace Artura Majki, wśród których znajdują się zarówno monumentalne płótna, jak i kameralne kompozycje; malarstwo oraz struktury przestrzenne wykonane z drewna bądź metalu. Niezależnie od formatu oraz techniki, człowiek pozostaje jednak w centrum zainteresowań artysty, tak w dziełach, gdzie mocne linie oraz zdecydowane kontrasty kolorystyczne tworzą zarys postaci ludzkich, jak i w tych pracach, gdzie nie jest on przedstawiony. Jednak pozostała po nim dotkliwa pustka – samotne krzesło w opuszczonej przestrzeni – przywołuje go na myśl równie dosadnie, jak jego obecność.

Artur Majka koncentruje się więc w swoich pracach na różnych formach i etapach ludzkiej egzystencji w najbardziej podstawowym znaczeniu – istnienie i nieistnienie, obecność i nieobecność. Choć zarówno tematyka, jak i stylistyka prezentowanych prac wpisują się w poszukiwania typowe dla Artura Majki, wystawa „Existences…” dowodzi nieustannego rozwoju artysty. Jego najnowsze dzieła to twórczość dojrzała, głęboko przemyślana pod względem wizualnym i koncepcyjnym.

Artur Majka urodził się w 1967 r. w Tarnowie. Jest malarzem, rysownikiem, fotografikiem i architektem. Mieszka i pracuje w Paryżu. Ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Architektury oraz paryską École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Jego wszechstronne wykształcenie znajduje odbicie zarówno w różnorodności stosowanych przez niego technik, wśród których znaleźć można malarstwo akrylowe, fotografię, sitodruk oraz wiele innych, jak i w bogactwie jego doświadczeń zawodowych. Artysta zajmuje się bowiem nie tylko malarstwem czy fotografią, ale także grafiką, w tym ilustrowaniem różnego rodzaju wydawnictw i tworzeniem plakatów. Co więcej, Majka często stosuje różne inspiracje, techniki i style w obrębie jednego dzieła, co pozwala mu uzyskać oryginalne efekty plastyczne, a tym samym nadać swojej twórczości nowy wymiar.

W czerwcu 2017 r. artysta został laureatem III edycji Konkursu „NanoArt” im. profesora Tadeusza Malińskiego, w której zaprezentował rzeźbę „Istnienia równoległe”.

Galeria Roi Doré
6, rue Sainte Anastase
75003 Paris
Tél : + 33 1 42 78 54 42
galerie@roidore.com
www.roidore.com
www.art-maniac.pro
www.art-nano.com
wt-pt od 12.00 do 19.00, sobota od 13.00 do 20.00, WSTĘP WOLNY

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Wystawa Joanny Flatau w Paryżu

Utworzono 22 maja 2017 przez Red. VP

Zapraszamy na indywidualną wystawę Joanny Flatau „Masterpiece 2” w galerii Le Cabinet d’Amateur w Paryżu. Wernisaż we wtorek 30 maja od godz. 18.00, wystawa potrwa do 4 czerwca 2017 r.

Joanna Flatau urodziła się w Warszawie, gdzie ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademię Sztuk Pięknych. W 1971 roku wyjechała do Paryża, gdzie początkowo pracowała jako graficzka, i gdzie następnie, aż po dziś dzień, rozwija swoją karierę malarską. Zrealizowała wiele ciekawych i charakterystycznych serii obrazów, w tym pełne ekspresji i niezapomniane portrety, posługując się różnymi technikami, wśród których często pojawia się jej ulubiony pastel. Tworzone przez Flatau dzieła są pełne ekspresji, a artystka uznana jest obecnie za jedną z najbardziej wybitnych współczesnych przedstawicielek ekspresjonizmu. Będąc bacznym obserwatorem ludzi i otoczenia, jak sama przyznaje, „lubi pokazywać to, czego nie widać (…)”, docierając właśnie do tego, co najbardziej skryte we wnętrzu człowieka.


Ilustracje © Joanna Flatau

Le Cabinet d’Amateur
12, rue de la Forge Royale
75011 Paris
wt.-sob. 14.00-19.00
niedz. 14.00-17.00
wstęp wolny
www.lecabinetdamateur.com

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

Wystawa Justyny Tuhy w Galerii Roi Doré w Paryżu

Utworzono 05 marca 2017 przez Red. VP

Galeria Roi Doré zaprasza na wystawę JUSTYNA TUHA – MONOTYPIE.
Wernisaż w czwartek 16 marca o godz. 18.00.
Wystawa potrwa od 16 marca do 15 kwietnia 2017 r.

Wystawa prezentuje prace Justyny TUHY z lat 2013-2017. Artystka urodziła się w 1956 roku w Katowicach, od 1986 r. mieszka i pracuje w Niemczech (obecnie w Düsseldorfie).

Justyna TUHA jest malarką wypowiadającą się w stylistyce niefiguratywnej, jednak pozostaje ona ściśle związana z rzeczywistością. Jej ulubioną techniką jest monotypia graficzna, pozwalająca na uzyskanie tylko jednej odbitki i znajdująca się poniekąd na pograniczu odbitki sensu stricto i oryginału. Pozwala ona artystce tworzyć złożone kompozycje, w których linia nie jest już elementem dekoracyjnym, lecz strukturalnym, tworząc zarazem rytm kompozycji. Ponadto, TUHA sprawnie posługuje się kolorem, czasem wydającym się być faktorem drugorzędnym w stosunku do linii – ale nadal odgrywającym ważną rolę konstrukcyjną – innym razem zajmującym znaczne powierzchnie, przypominając twórczość artystów Colorfield painting. Posługując się tymi dwoma elementami, jak również ze względu na właściwości techniki monotypii, która wprowadza element przypadku w proces artystyczny, TUHA tworzy prace, które stają się odrębnymi światami; zadziwiającymi i złożonymi strukturami, w których dyscyplina formy ulega dekonstrukcji pod wpływem spontanicznego gestu.

Jednakże, choć forma i technika – którymi TUHA posługuje się z wirtuozerią – są podstawą w jej twórczości, artystka wciąż pozostaje ściśle związana z rzeczywistością, znajdując inspirację w poezji współczesnego świata. Wykorzystując nowoczesne symbole, kody i logotypy, przywołuje ona w swych pracach motywy noszące ślady codziennego życia, poddając tym samym pod rozwagę wizualne przyzwyczajenia współczesnego człowieka, atakowanego ze wszystkich stron przez różnego rodzaju bodźce optyczne. W swoich monotypiach, często tworzonych seriami, artystka zabiera nas w graficzną, poetyczną i zarazem symboliczną podróż, w której linia stanowi punkt wyjścia.

GALERIE ROI DORÉ
6, rue Sainte Anastase – 75003 Paris
Tél: + 33 1 42 78 54 42
galerie@roidore.com
www.roidore.com
wtorek-piątek 12.00-19.00, sobota 13.00-20.00
WSTĘP WOLNY

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Wystawa WITOLDA URBANOWICZA „RECTO/ VERSO” w Galerii Roi Doré w Paryżu

Utworzono 26 stycznia 2017 przez Red. VP

Galeria Roi Doré zaprasza na wystawę WITOLD URBANOWICZ – RECTO/VERSO.
Wernisaż w czwartek 9 lutego o godz. 18.00.
Wystawa potrwa od 10 lutego do 11 marca 2017 roku.

W sobotę 11 lutego br., Galeria zaprasza na spotkanie z ks. Janem Sochoniem, autorem tomu wierszy „Półmrok” wydanego nakładem Éditions yot-art (2016), które poprowadzi Cezary Dobies.

Witold Urbanowicz (pseud. Vito Vandost) jest postacią niezwykłą – jako pallotyn i artysta samouk łączy z powodzeniem karierę malarza i rzeźbiarza z głęboką wiarą i służbą Bogu. Wystawa „Recto/Verso” ukazuje różne, czasami antynomiczne – w każdym razie pozornie – oblicza tego artysty o bogatej wyobraźni, którego źródła natchnienia są równie zróżnicowane jak jego sztuka. Czerpie on swoje inspiracje z jednej strony z krajobrazów rodzinnych Suwałk, które ukształtowały jego wrażliwość, z drugiej zaś ze swoich licznych doświadczeń, w tym spotkań z wielkimi postaciami świata polityki i sztuki, które spotykał jako dyrektor pallotyńskiego wydawnictwa Éditions du Dialogue.

Owa dwoistość jest wszechobecna w twórczości Urbanowicza, w której sceny o tematyce religijnej sąsiadują z pejzażami, portretami, aktami, scenami erotycznymi czy rodzajowymi. Jednakże w każdej z tych kategorii, artysta wydobywa istotę rzeczy, łącząc jednocześnie elementy na pozór sprzeczne: siła gestu nie przeczy jego lekkości, dynamika kompozycji – otrzymana dzięki kontrastom kolorystycznym bądź kresce szybkiej, ale precyzyjnej – nie unicestwia spokoju i harmonii charakteryzujących dzieła Urbanowicza. Ta postawa „recto verso” artysty jest także oczywista w jego sposobie traktowania tematu i medium: z jednej strony artysta nie koncentruje się na wiernym odtworzeniu rzeczywistości, mimo iż jest ona obecna, a nawet kluczowa w jego dziełach, z drugiej zaś eksperymentuje z materiałami – jego dzieła są najczęściej zrealizowane farbą akrylową lub pastelami na różnych materiałach, w zależności od tego co artysta posiada akurat pod ręką: płótno, kawałek papieru, kartonu czy plastiku, a nawet kamień – te eksperymenty nie są jednak istotą jego sztuki.

„W pejzażach ulotnej natury, w twarzach i ciałach buduje świat marzeń, przeżyć, złożoność ludzkiego « ja ». Plastyka jest jego drugą naturą, której oddaje się bez zakłamań, jest samokształtowaniem się twórczym w rozterkach mijającego czasu. Ta próba pogłębienia siebie, dążenia do mistrzostwa zmusza do zadumy i wzrusza. Świadczy o jego potrzebach ducha”. (Paweł Jocz, 1997).

GALERIE ROI DORÉ
6, rue Sainte Anastase – 75003 Paris
Tél: + 33 1 42 78 54 42
galerie@roidore.com
www.roidore.com
wtorek-piątek 12.00-19.00, sobota 13.00-20.00
WSTĘP WOLNY

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

Wystawa Barbary Gorączko i Piotra Błońskiego w Paryżu

Utworzono 16 grudnia 2016 przez Red. VP

Zapraszamy na wystawę malarstwa Barbary Gorączko oraz rzeźb Piotra Błońskiego w Galerii Tokonoma w Paryżu.
Oboje artyści ukończyli uczelnie w Krakowie, a następnie, w latach 80., przyjechali do Francji (Barbara Gorączko w 1981 roku, a Piotr Błoński w 1984). Obecnie mieszkają w Paryżu. Artystka rozwija swoją twórczość malarską i od wielu lat zajmuje się konserwacją obrazów. Z kolei Piotr Błoński jest w środowisku polonijnym Paryża znanym dziennikarzem i dyplomatą; oprócz tego, w jego atelier stale powstaja rzeźby. Piękne zestawienie obrazów Barbary Gorączko – inspirowanych podróżami artystki i jej fascynacją weneckimi mozaikami – ze stoickimi, a zarazem totemicznymi rzeźbami Piotra Błońskiego, to połączenie pełne harmonii i dobrego smaku. Artyści już raz wspólnie prezentowali swoje prace wiele lat temu, zatem obecna wystawa to swego rodzaju „klamra”, pozwalająca na ponowne podziwianie obrazów Gorączko i rzeźb Błońskiego w owym harmonijnym zestawieniu.
Wystawa trwa do 25 grudnia 2016 roku (godziny otwarcia: 14.00 – 19.00; galeria nieczynna 24 grudnia).

Galeria Tokonoma
14, rue des Jardins Saint-Paul
lub 9-7, rue Saint-Paul
75004 Paris
Metro Saint-Paul lub Pont-Marie

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

Wystawa SZTUKA KRZYŻA. KRZYŻ W SZTUCE w Galerii Roi Doré, od 24 listopada 2016 do 4 lutego 2017 r.

Utworzono 14 listopada 2016 przez Red. VP

Galeria Roi Doré zaprasza na wystawę SZTUKA KRZYŻA. KRZYŻ W SZTUCE.
Wernisaż odbędzie się w czwartek 24 listopada, wystawa potrwa od 25 listopada 2016 do 4 lutego 2017 roku.

krzyz-50x70_

Krzyż, powstały z dwóch przecinających się pod kątem prostym linii, łączy w sobie pozorną prostotę wizualną i złożoność symbolu zarazem uniwersalnego i mającego różne, potencjalnie kontrowersyjne znaczenia w zależności od epoki i kontekstu. Motyw ten, o ogromnym ładunku emocjonalnym, duchowym i historycznym, jest wszechobecny od czasów antycznych po dziś dzień nie tylko w codziennym życiu w wielu krajach i kulturach – tak w kontekście religijnym, jak i świeckim – ale także w sztuce.

Wystawa zorganizowana przez Galerię Roi Doré podejmuje zagadnienie obecności krzyża w sztuce na przestrzeni wieków, oferującym tym samym rzadki i cenny przegląd przedmiotów i dzieł sztuki z różnych okresów i w różnych ujęciach. Obok obiektów o przeznaczeniu sakralnym, Galeria Roi Doré ma przyjemność zaprezentować pracę takich artystów jak: Michał BATORY, Zdzisław BEKSIŃSKI, Pierre BOSCO, Henryk BUKOWSKI, Zdzisław CYANKIEWICZ, Salvador DALI, Zlatko GLAMOČAK, Jean-Claude GUIGNEBERT, Władysław HASIOR, Jan HAUSBRANDT, Achille JACQUET, Janusz KAPUSTA, Bogdan KONOPKA, Donald LABORIE, Aliska LAHUSEN, Jean LAMBERT-RUCKI, Lech MAJEWSKI, Artur MAJKA, Francis MONTANIER, NOER, Terry O’NEILL, Gen PAUL, Wojciech PLEWIŃSKI, Jackson POLLOCK, Dimitrije POPOVIĆ, Basil Ivan RAKOCZI, Georges ROUAULT, Tomek SIKORA, Walter SPITZER, Bert STERN, Andrzej STRUMIŁŁO, Andrzej SZCZEPANIEC-SETTA, Justyna TUHA, Witold URBANOWICZ, Vladimir VELIČKOVIĆ, Jacques VILLON, Tadeusz WĄS, Stanisław WÓJCIKOWSKI, Joanna ŻAMOJDO.

krzyz-zaproszenie-internet

Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog, poświęcony kwestii historycznego, artystycznego i duchowego znaczenia krzyża oraz jego obecności w sztuce na przestrzeni wieków, aż do czasów współczesnych.

Ponizej link do filmu wideo zrealizowanego podczas wernisażu z 24 listopada 2016 r. :
https://www.youtube.com/watch?v=tdAm1Mme6v4&feature=youtu.be

GALERIE ROI DORÉ
6, rue Sainte Anastase – 75003 Paris
Tél: + 33 1 42 78 54 42
galerie@roidore.com
www.roidore.com
wtorek-piątek 12.00-19.00, sobota 13.00-20.00
WSTĘP WOLNY

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Wystawa Gabrieli Morawetz w Paryżu

Utworzono 31 października 2016 przez Red. VP

Zapraszamy na wystawę Gabrieli Morawetz pt. „Chambre d'(a)pesanteur” [„Pokój (nie)ważkości”] w Galerii Thessa Herold w 3. dzielnicy Paryża.

morawetz

Wernisaż – w obecności artystki – odbędzie się w sobotę 5 listopada od godz. 16.00 do 20.00, wystawa potrwa do 17 grudnia 2016 r. Na okoliczność wystawy wydano katalog z tekstem Laury Serani, biografią artyski oraz reprodukcjami prezentowanych prac. Część dzieł z serii „Chambre d'(a)pesanteur” Galeria Thessa Herold zaprezentuje ponadto w ramach słynnego paryskiego salonu fotograficznego PARIS PHOTO (10-13 listopada br., stand B40, Grand Palais).

Gabriela Morawetz urodziła się w 1952 roku w Rzeszowie. Dzieciństwo i młodość spędziła w Krakowie, gdzie ukończyła Akademię Sztuk Pięknych na wydziale malarstwa w pracowni Jerzego Nowosielskiego i grafiki pod kierunkiem Stanisława Wejmana. W latach 1975-1983 mieszkała w Wenezueli. Od 1983 roku mieszka i pracuje w Paryżu.

W swojej twórczości Morawetz uprawiała różne rodzaje sztuki, od rysunku pastelami, przez fotografię i rzeźbę, aż po malarstwo olejne, jednak począwszy od 1990 r. zajmuje się prawie wyłącznie fotografią, której tajniki miała okazję poznać jeszcze w atelier swojego dziadka-fotografa. Eksperymentując nieustannie w zakresie owego medium, stworzyła specyficzny styl, którego podstawą jest niezwykłe zestawienie różnorodnych technik, częściowo autorskich. Jej prace przesiąknięte są swego rodzaju magią i oniryzmem, gdzie rzeczywistość miesza się z sennymi marami i staje iluzją. Na temat swojej twórczości sama Morawetz mówi w ten sposób: „Szukam swego rodzaju wizualnej perfekcji, ale paradoksalnie, ta wewnętrzna wizja ukazana jest za pomocą efektu optycznego rozmazania… Zawsze byłam zafascynowana ukrytą częścią rzeczywistości. Tak więc staram się zakwestionować uczucie równowagi, które tak bardzo staramy się zachować…”

Gabriela Morawetz prezentuje swoje fotografie nie tylko w Europie (Francja, Polska), ale także na całym świecie: w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork, Chicago, Miami) czy w Azji (Chiny, Japonia). W 2006 r. Muzeum Sztuki Współczesnej w Wenezueli zorganizowało dużą retrospektywę prac artystki. Morawetz zaprezentowała swoje dzieła również w Galerii Roi Doré w Paryżu, biorąc udział w wystawie „Le réel enchanté”, zorganizowanej w ramach prestiżowego Miesiąca Fotografii w 2012 roku.

Galeria Thessa Herold
7, rue de Thorigny
75003 Paris
wtorek-sobota: 11.00-13.15, 14.00-18.45
www.thessa-herold.com

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

„VAN HAARDT (1907-1980). Jedno życie – Dwie biografie” – wystawa w Paryżu

Utworzono 08 października 2016 przez Red. VP

van-haardt-1 W Bibliotece Polskiej w Paryżu można będzie wkrótce obejrzeć wystawę „VAN HAARDT (1907–1980). Une vie – Deux biographies” („VAN HAARDT (1907-1980). Jedno życie – Dwie biografie”). Wernisaż 11 października 2016 r. od 19.00 do 21.00.

Historia i malarstwo Georgesa van Haardta to bez wątpienia temat ciekawy, intrygujący i… prawdziwa zagadka. Georges van Haardt urodził się w 1907 roku w Poznaniu jako Kazimierz Jerzy Brodnicki, a zmarł w 1980 roku w Paryżu. Studiował na Uniwersytecie w Poznaniu, a później pracował jako sędzia i urzędnik administracyjny (do 1939 roku). W 1937 roku Brodnicki ożenił się z Eggą van Haardt, polską malarką, uchodzącą w środowisku artystycznej bohemy jako prawdziwa osobowość. Wraz z wybuchem wojny, oboje przenieśli się do Francji. Po śmierci Eggi w 1944 roku, artysta wciąż przebywał na emigracji, by ostatecznie osiąść w Paryżu na początku lat 50-tych, gdzie pod nazwiskiem Georges van Haardt zaprezentował prace na indywidualnej wystawie w Galerii Nina Dausset (1951 r.), zdobywając uznanie francuskich krytyków. Przez kolejne lata, artysta wystawiał prace w wielu galeriach na całym świecie. Dla niektórych, kwestia autorstwa wystawianych przez niego prac pozostaje do tej pory zagadką i budzi kontrowersje, przywołując film Tima Burtona „Big eyes” („Wielkie oczy”) i przedstawioną w nim historię o życiu amerykańskiej malarki Margaret Keane, która zyskała światową sławę malując portrety, głównie dzieci z charakterystycznymi „wielkimi oczami”.

Zachęcam do przeczytania eseju pt. Kim byłaś Eggo? autorstwa polskiej historyk sztuki, Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak: http://www.projektszpilki.pl/eseje.php?i=7

Wystawa prac Georgesa van Haardta (1907-1980) czynna będzie od 12 października do 4 listopada (godz. otwarcia: wtorek – piątek 14.15 – 18.00) oraz w sobotę 22 października 2016 r. (w godz.: 14.15 – 18.00); nieczynna 1 listopada.

Biblioteka Polska w Paryżu – Bibliothèque Polonaise de Paris
6, Quai d’Orléans
75004 Paryż

van-haardt-2

Na zaproszeniu: Van Haardt, Kompozycja abstrakcyjna, 1972, malarstwo na jedwabiu; Van Haardt, Kompozycja, 1955, rysunek / © THL/BPP

AP

Komentarzy (0)

Tags: , , , , , , , , ,

Wystawa fotografii „Groupa V4: cztery spojrzenia, jedna wystawa” w Paryżu z udziałem Tomka Sikory

Utworzono 13 września 2016 przez Red. VP

tomek-sikora-zdjecie-gal-13-09-2016Od 8 września do 13 października 2016 r. w Instytucie Węgierskim w Paryżu prezentowana jest wystawa zbiorowa pt. GROUPE V4 : QUATRE REGARDS, UNE EXPOSITION („Groupa V4: cztery spojrzenia, jedna wystawa”), z udziałem fotografików z czterech krajów należących do grupy V4.

To właśnie dla uczczenia 25. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej Instytuty kulturalne Węgier, Polski, Słowacji i Czech połączyły swe siły, by zaproponować wystawę fotograficzną prezentującą cztery różne spojrzenia artystów różnych generacji, pochodzących z owych krajów.

Będziemy zatem mogli obejrzeć przepełnione oniryzmem i poezją fotografie Tomasza Sikory (1948), prezentujące piękne polskie zakątki i pejzaże. Peter Župnik (1961) przez pryzmat obiektywu odkryje przed nami swą rodzinną miejscowość Levoča na Słowacji oraz znajdujący się tam okazały gotycki drewniany ołtarz. Z kolei Přemysl Havlík (1978) zaprezentuje nam swoją mistyczną i surrealistyczną wizję kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pradze, jednego z najpiękniejszych w stolicy Czech. Wreszcie w swych ujęciach, Erika Pereszlényi (1972) przybliży nam miejskie oblicze życia codziennego na Węgrzech.

Tomek Sikora urodził się w 1948 roku w Warszawie. Jego matka była malarką, a ojciec znanym rzeźbiarzem. W wieku 20. lat wyjechał na rok do Paryża, gdzie na poważnie zajął się fotografią. Po powrocie do Polski pracował jako fotoreporter dla tygodnika ilustrowanego „Perspektywy” i tworz plakaty teatralne i filmowe wraz z innymi czołowymi polskimi grafikami. W 1979 zrealizowal 2 duże projekty fotograficzne: „Album” i „Alicja w Krainie Czarów”, przedstawiające surrealistyczną wizję świata, które w 1980 r. zostały wystawione w Muzeum Sztuki Współczesnej w Centrum Pompidou w Paryżu na Biennale Młodych. Zaczął jednocześnie prezentować swoje prace również w innych krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych.

W 1982 r. Sikora wyjechał do Australii, gdzie prowadził warsztaty fotograficzne w Victorian College of the Arts, i gdzie założył studio fotografii reklamowej, kontynuując równolegle swoją działalność artystyczną. W 1986 r. zaczął intensywnie podróżować po świecie. Od 1996 r. mieszkał w Polsce i Australii. Obecnie znów mieszka w Warszawie, ucząc fotografii w różnych szkołach w stolicy. Artysta był wielokrotnie nagradzany za kreatywność w fotografii. Do dziś publikuje limitowane edycje swoich książek autorskich, a jego prace wystawiane są na całym świecie.

Od 27 września do 30 października br. twórczość Tomka Sikory będzie można podziwiać na wystawie pt. „Cztery pory roku” w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Na wystawie w Instytucie Węgierskim w Paryżu prezentowane są prace z cyklu „Nostalgia Chopina w fotografii Tomka Sikory”.Te i pozostałe fotograficzne osobliwości na kliszach zrealizowanych przez reprezentantów czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej położonych w sercu Europy oglądać można do 13 października w Instytucie Węgierskim w Paryżu.


Wystawa fotografii GROUPE V4 : QUATRE REGARDS, UNE EXPOSITION
8 września – 13 października 2016 r.

Institut Hongrois
92, rue Bonaparte
75006 Paris
Informacje: accueil@instituthongrois.fr; +33 1 43 26 06 44
wstęp wolny

tomek-sikora-iw
Tomek Sikora –
z cyklu „Nostalgia Chopina w fotografii Tomka Sikory”, źródło: http://www.tomeksikora.eu/

AP

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Wystawa „Apollinaire, le regard du poète” w Musée de l’Orangerie

Utworzono 12 lipca 2016 przez Red. VP

Apollinaire-ChagallJeszcze tylko do 18 lipca w paryskim Musée de l’Orangerie oglądać można wystawę „Apollinaire, le regard du poète” czyli „Apollinaire, spojrzenie poety”.

Guillaume Apollinaire, a właściwie Wilhelm Apolinary Kostrowicki – syn polskiej arystokratki Angeliki Kostrowickiej herbu Wąż – uznawany jest za jednego z największych poetów francuskich XX wieku. Do historii przeszła jednak nie tylko jego nowatorska twórczość, ale także rola, jaką odegrał w paryskim i międzynarodowym środowisku awangardy artystycznej z początku XX wieku. Zaprzyjaźniony z najważniejszymi artystami tego okresu, od Matissa i Picassa, po Delaunay czy de Chirico, Apollinaire był uprzywilejowanym świadkiem rodzenia się nowych koncepcji i nurtów artystycznych, a zarazem do pewnego stopnia ich współtwórcą, inspirującym swoich przyjaciół artystów i ubierającym w słowa ich plastyczne poszukiwania. Poeta, który krytyką zaczął się zajmować w 1902, odegrał więc nieocenioną rolę w historii sztuki, stając się niejako ojcem chrzestnym orfizmu, a także do pewnego stopnia futuryzmu czy łuczyzmu. Apollinaire był również jednym z pierwszych krytyków, którzy dostrzegli geniusz Braque’a i Picassa, głosząc wszem i wobec – wbrew opiniom większości krytyków i publiczności – pochwały kubizmu.

Wystawa podzielona jest na sekcje tematyczne, prezentujące zarówno kontekst artystyczny epoki, relacje Apollinaire’a z współczesnymi mu twórcami, jak i jego własną poezję i krytykę. Kolejne działy – Apollinaire: un homme (et son) époque, Le regard en liberté, „Méditations esthétiques”, Apollinaire et Picasso, „L’Horloge de demain”, Apollinaire et Paul Guillaume – obrazują więc doskonale niezwykle znaczącą rolę, jaką poeta odegrał w sztuce XX wieku.

Musée de l’Orangerie
Jardin de Tuileries (côté Seine)
75001 Paris

Czynne w godz. 9.00-18.00 od środy do poniedziałku (nieczynne we wtorki).
14 lipca czynne po południu.

Plakat wystawy © Musées d’Orsay et de l’Orangerie


Redakcja portalu Vectora Polonii gorąco poleca!

Magdalena Sawczuk

Komentarzy (0)czwartek, 2 kwietnia, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART