'Taguj' blogi | "Tadeusz Malinski"

Tags: , , , , , ,

Przyznanie nagród wybitnym przedstawicielom nauki i sztuki przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Utworzono 04 kwietnia 2017 przez Red. VP

W piątek 31 marca 2017 r. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce po raz kolejny przyznał nagrody wybitnym przedstawicielom nauki i sztuki. Medale zostały wręczone na uroczystej Gali w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

W bieżącym roku medale Instytutu Piłsudskiego otrzymały następujące osoby:
Prof. Beth Holmgren, profesor studiów slawistycznych i euroazjatyckich, wykładowca Duke University: Wacław Jędrzejewicz History Award,
Prof. Tadeusz Maliński, chemik, specjalizujący się w bionanotechnologii – w medycznych naukach podstawowych i klinicznych, związany z Ohio University: Maria Skłodowska-Curie Science Award,
Lubomir Tomaszewski, polsko-amerykański malarz, rzeźbiarz i projektant: Ignacy Paderewski Arts and Music Award,
Leszek Długosz, poeta, aktor, kompozytor i pianista: Ignacy Paderewski Arts and Music Award.


Laureaci oraz Rada Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce


Laureaci oraz Rada Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce


Wręczenie nagrody Prof. Tadeuszowi Malińskiemu


Prof. Tadeusz Maliński i Janusz Skowron


Prof. Tadeusz Maliński i Anna Skowron

Z Nowego Jorku, tekst i zdjęcia: Janusz Skowron

Komentarzy (0)

Tags: , , , , , ,

Tadeusz Maliński patronem szpitala w Śremie

Utworzono 10 stycznia 2017 przez Red. VP

Od dnia 30. grudnia 2016 roku, śremski szpital nosi nazwę Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie. Patronem szpitala w wielkopolskim mieście jest profesor Tadeusz Maliński – światowej sławy ekspert z zakresu medycyny, farmakologii i chemii, pionier nanomedycyny, dwukrotnie nominowany do nagrody Nobla w dziedzinie chemii i medycyny, a zarazem rodowity śremianin i Honorowy Obywatel miasta, który urodził się tu w 1946 roku i uczęszczał do śremskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego.


fot. z archiwum Tadeusza Malińskiego

Studia ukończył na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1975 roku uzyskał stopień doktora na Politechnice Poznańskiej, prowadząc badania dotyczące pomiarów lepkości w preparatach krwiozastępczych. Od 1979 r. mieszka w Stanach Zjednoczonych. Początkowo pracował na University of Michigan, University of Houston, Oakland University, a od 2000, na Ohio University w Athens, gdzie objął imienne stanowisko Marvin & Ann Dilley White Professor of Biomedical Sciences. Przez wiele lat pełnił także funkcję dziekana Wydziału Chemii i Biochemii na Uniwerystecie Ohio, gdzie obecnie kieruje zespołem laboratoriów. Zajmuje się regulacyjnym wpływem tlenku azotu na pracę układu krwionośnego. Jest autorem kilkuset prac naukowych, książek i patentów. Liczba cytowań jego prac w literaturze światowej sięga ponad 10 000.

Światowy rozgłos przyniosły mu dokonania i odkrycia w dziedzinie nanomedycyny. Uważa się go powszechnie za twórcę tej nowej gałęzi medycyny. W 1991 r., w laboratorium prof. Malińskiego, za pomocą specjalnie skonstruowanego nanosensora po raz pierwszy zmierzono stężenie tlenku azotu (NO) w żywej komórce, wykazując obecność NO w organizmach żywych w układzie sercowo-naczyniowym i określając czas jego półtrwania na około 3 sekundy. Eksperyment ten został opublikowany w renomowanym czasopiśmie naukowym, „Nature” w 1992 r. i uznany za największe i historyczne dla świata nauki odkrycie, dzięki któremu, m.in., czas przechowywania serca do transplantacji wydłużył się dwukrotnie: z 6 godzin (jak dotychczas) do 12, co dla chirurgów, kardiologów i dla ludzkiego życia stanowi kolosalną różnicę. Powstały także nowe metody przyspieszające gojenie ran i oparzeń przy użyciu tlenku azotu…


fot. AP

Profesor Maliński jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym: Medalu Marii Skłodowskiej-Curie, Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi RP (1999), nagrody Gemi Fund Award za najbardziej innowacyjne odkrycie w medycynie, ufundowanej przez Uniwersytet Harvarda i szwedzki Instytut Królewski (2003), Medalu Rządu RP Pro Memoria (2007), Nagrody Złotego Hipolita… W 2005 r. uzyskał prestiżową nominację do wyróżnienia United States President Medal of Science, a w 2010 r., nominację Prezydenta USA, Baracka Obamy do Albert Einstein World Award of Science.

Zainteresowania prof. Malinskiego obejmują także sztukę. Od dzieciństwa uczył się rysunku i malarstwa, a w latach 70. wykładał przez kilka lat w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu przedmiot „Sztuka i technika”. Opracował nowe technologie i nanosensory do niedestrukcyjnej analizy obrazów, które później wykorzystał na polu medycznym do odkrycia i pomiaru tlenku azotu w żywych komórkach. Kolejne odkrycia pozwoliły na udoskonalenie ekspertyz autentyczności dzieł malarskich, w szczególności mistrzów holenderskich XVI i XVII wieku i na ich konserwację.

Profesor Maliński jest ponadto twórcą pierwszego na świecie Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake w stanie Michigan, USA.

Wybór patrona i nowa nazwa śremskiego szpitala, to dowód uznania Śremu dla osiągnięć i dokonań profesora Tadeusza Malińskiego – wybitnego polskiego naukowca, który reprezentuje nie tylko Śrem i Wielkopolskę, ale który jest prawdziwym ambasadorem Polski na arenie międzynarodowej, wnosząc niekwestionowany wkład w rozwój światowej nauki.

Latem 2017 roku, Galeria Roi Doré w Paryżu zorganizuje trzecią już z kolei edycję międzynarodowego konkursu „NanoArt” im. profesora Tadeusza Malińskiego, która objęta została honorowym patronatem Ambasadora RP w Paryżu, J.E. Dariusza Wiśniewskiego. Konkurs  „10-9 NanoArt” ma na celu uhonorowanie innowacyjnej działalności profesora Malińskiego, wpisując się tym samym w wielowiekową tradycję związków między sztuką a nauką, ale nadając jej jednocześnie nowy wymiar dzięki odwołaniu do najnowszych technologii. Wystawa pokonkursowa będzie prezentować dzieła artystów zakwalifikowanych do konkursu i zainspirowanych odkryciami profesora Malińskiego.

AP

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Nagroda Międzynarodowej Akademii Kardiologii dla Profesora Tadeusza Malińskiego

Utworzono 29 października 2016 przez Red. VP

malinski-2Profesor Asher Kimichi, Prezydent Międzynarodowej Akademii Kardiologii, ogłosił w Bostonie USA, nazwiska tegorocznych Laureatów nagród w kardiologii za rok 2016. Jedną z trzech najbardziej prestiżowych nagród otrzymał Tadeusz Maliński, Marvin White Chair and Distinguished Professor Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Ohio, USA. Nagroda jest przyznawana w tajnym głosowaniu przez 225 członków Akademii z 35 krajów – profesorów, wybitnych światowych ekspertów w kardiologii.

Otrzymana przez Profesora Malińskiego nagroda została przyznana „za wybitne osiągnięcia w badaniach podstawowych w kardiologii”. Nosi imię niemieckiego Profesora Albrechta Fleckensteina, odkrywcy beta-blokerów grupy skutecznych leków, ciągle używanych do leczenia chorób serca. Wręczenie nagrody odbyło się na XXI Światowym Kongresie Chorób Serca w Bostonie w stanie Massachusetts, USA. W prawie 30-letniej historii tej nagrody, Profesor Maliński jest pierwszym Polakiem, który ją otrzymał. W odczytanym uzasadnieniu, Akademia stwierdza: „Profesor Maliński jest światowej klasy uczonym i odkrywcą, na szczególne uznanie zasługują jego badania w dziedzinie medycyny i biotechnologii. Jest jednym z pionierów nowej dziedziny medycyny, nanomedycyny. Był pierwszym, który wykrył i zmierzył tlenek azotu w komórkach serca i neuronach. Jego najbardziej doniosłym dla kardiologii wydarzeniem było odkrycie roli tlenku azotu w regulacji pojedynczego uderzenia serca. Jest to historyczne odkrycie w światowej nauce. Drugim, równie ważnym, było odkrycie przez Profesora Malińskiego dysfunkcji syntezy tlenku azotu, która jest wspólnym mianownikiem wielu chorób współczesnej cywilizacji, takich jak nadciśnienie, cukrzyca, zawał serca, proces starzenia, choroba Alzheimera i choroba Parkinsona. Profesor Maliński odkrył także nowe systemy analityczne dla wczesnej diagnozy chorób układu sercowo-naczyniowego. Jego prace zostały opublikowane w około 300. publikacjach naukowych i cytowane około 11 000 razy w światowej literaturze medycznej”.

malinski-dyplom

Profesor Maliński otrzymał około 35 nagród i wyróżnień w wielu krajach świata, włączając 7 Doktoratów Honoris Causa, Medal Marii Skłodowskiej-Curie, Nagrodę Złotego Hipolita, Wielki Złoty Medal w Medycynie przyznany przez Société académique Arts-Sciences-Lettres w Paryżu, a także mianowany był do Albert Einstein World Medal in Science. Profesor Maliński jest także członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności oraz Honorowym Obywatelem Śremu.

Materiał udostępniony z archiwum Profesora Malińskiego.
O dokonaniach Profesora Malińskiego pisaliśmy niejednokrotnie na łamach „Vectora Polonii”, m.in. w nastepujących artykułach:

-http://www.vectorpolonii.com/prof-tadeusz-malinski-wybitny-polski-uczony-uhonorowany-tytulem-doktora-h-c-w-poznaniu/
-http://www.vectorpolonii.com/paryz-profesor-tadeusz-malinski-w-galerii-roi-dore/-http://www.vectorpolonii.com/nowy-jork-i-paryz-honoruja-dzialalnosc-i-dokonania-profesora-tadeusza-malinskiego-organizujac-pokaz-filmu-trzy-stany-skupienia-poswieconego-polskiemu-uczonemu/

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Nowy Jork i Paryż honorują działalność i dokonania profesora Tadeusza Malińskiego organizując pokaz filmu „Trzy stany skupienia” poświęconego polskiemu uczonemu

Utworzono 08 kwietnia 2016 przez Red. VP

Instytut Pilsudskiego prof. MalińskiW dniu 5 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (Pilsudski Institute of America, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, New York 11222, US) miało miejsce spotkanie z prof. Tadeuszem Malińskim oraz specjalny pokaz filmu dokumentalnego „Trzy stany skupienia”/”Three States of Matter” (scenariusz i reżyseria: Marcin Januszkiewicz). Współorganizatorem spotkania była Galeria Roi Doré w Paryżu, która podobny pokaz – w obecności JE Ambasadora RP we Francji Andrzeja Byrta oraz realizatorów filmu: Marcina Januszkiewicza i Adama Leńca – zorganizowała 1 marca 2016 r. w swojej siedzibie w Paryżu.

Profesor Tadeusz MALIŃSKI jest światowej sławy ekspertem z zakresu medycyny, farmakologii i chemii; pionierem nanomedycyny, dwukrotnie nominowanym do nagrody Nobla w dziedzinie chemii i medycyny. Film „TRZY STANY SKUPIENIA”, zrealizowany przez Marcina Januszkiewicza (scenariusz i reżyseria) i Adama Leńca (współpraca reżyserska, zdjęcia, montaż, animacje), przy wsparciu Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej, przedstawia historię tego niezwykłego człowieka – poczynając od jego dzieciństwa, poprzez pracę naukową w Polsce i Stanach Zjednoczonych, aż po jego fascynację sztuką i niestrudzoną promocję polskiej kultury i nauki (prof. Maliński jest twórcą pierwszego na świecie Muzeum AK w Orchard Lake w stanie Michigan, USA).

Prof. Maliński ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień doktora na Politechnice Poznańskiej. Od 1979 mieszka w Stanach Zjednoczonych. Pracował na University of Houston, Oakland University, a od 2000 na Ohio University w Athens, gdzie objął imienne stanowisko Marvin & Ann Dilley White Professor of Biomedical Sciences. Przez wiele lat pełnił także funkcję dziekana Wydziału Chemii i Biochemii na Uniwerystecie Ohio. Zajmuje się regulacyjnym wpływem tlenku azotu na pracę układu krwionośnego. Jest autorem kilkuset prac naukowych, książek i patentów. Liczba cytowań jego prac w literaturze światowej sięga ponad 10 000. Zainteresowania prof. Malinskiego obejmują nie tylko naukę, ale także sztukę. Od dzieciństwa uczył się rysunku i malarstwa, a w latach 70. wykładał przez kilka lat w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu przedmiot „Sztuka i technika”. Opracował nowe technologie i nanosensory do niedestrukcyjnej analizy obrazów, które później wykorzystał na polu medycznym do odkrycia i pomiaru tlenku azotu w żywych komórkach. Kolejne odkrycia pozwoliły na udoskonalenie ekspertyz autentyczności dzieł malarskich, w szczególności mistrzów holenderskich XVI i XVII wieku i na ich konserwację.

Galeria Roi Doré w Paryżu wielokrotnie podejmowała różnego rodzaju działania, mające na celu propagowanie działalności i osiągnięć prof. Malinskiego, w tym m.in. organizując konkurs NanoArt im. Tadeusza Malińskiego, którego 1. edycja miała miejsce latem 2012, a druga – latem 2015 roku. Obie edycje konkursu zaszczycił swoją obecnością prof. Maliński. Cieszymy się niezmiernie, że po drugiej stronie Oceanu Tadeusz Maliński również może liczyć na wsparcie i poparcie wśród Polonii.

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Paryż: Profesor Tadeusz Maliński w Galerii Roi Doré

Utworzono 15 czerwca 2015 przez Agnieszka Zaleska

12 czerwca w Galerii Roi Doré odbył się wernisaż wystawy prezentującej dzieła zakwalifikowane do drugiej edycji międzynarodowego konkursu  „10-9 NanoArt” im. profesora Tadeusza Malińskiego. W trakcie wieczoru można było porozmawiać z profesorem Tadeuszem Malińskim, światowej sławy ekspertem z zakresu medycyny, farmakologii i chemii; pionierem w dziedzinie nanomedycyny, dwukrotnie nominowanym do nagrody Nobla w dziedzinie chemii i medycyny oraz laureatem wielu międzynarodowych odznaczeń, w tym Presidential Medal of Honor, przyznawanego przez prezydenta USA oraz Kawalerskiego Krzyża Orderu Zasługi od prezydenta RP. Konkurs  „10-9 NanoArt” ma na celu uhonorowanie innowacyjnej działalności profesora Malińskiego, wpisując się tym samym w wielowiekową tradycję związków między sztuką a nauką, ale nadając jej jednocześnie nowy wymiar dzięki odwołaniu do najnowszych technologii.
Wystawa „10-9 NanoArt” będzie prezentować dzieła artystów zakwalifikowanych do konkursu i zainspirowanych odkryciami profesora Malińskiego. Wystawa prezentująca dzieła zakwalifikowane do konkursu  „10-9 NanoArt” potrwa od 13 do 27 czerwca 2015 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu zakończenia wystawy.

Capture d’écran 2015-06-15 à 13.37.34

Capture d’écran 2015-06-15 à 14.08.12

Capture d’écran 2015-06-15 à 14.09.03

Capture d’écran 2015-06-15 à 14.10.02

Capture d’écran 2015-06-15 à 14.11.20

Capture d’écran 2015-06-15 à 14.12.36

 

Capture d’écran 2015-06-15 à 14.13.40

Capture d’écran 2015-06-15 à 14.14.05

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Prof. Tadeusz Maliński, wybitny polski uczony, uhonorowany tytułem doktora h. c. w Poznaniu

Utworzono 12 czerwca 2014 przez admin

 

1 (1)Prof. Tadeusz Maliński to światowej sławy polski uczony i wynalazca. Pracuje na Uniwersytecie Ohio w Stanach Zjednoczonych. 3 czerwca br. odebrał tytuł doktora honoris causa swojej rodzimej uczelni, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Korzenie Profesora Malińskiego umiejscowione są w Wielkopolsce. Urodził się w Śremie w 1946 r. Wykształcenie zdobył w Polsce: w 1969 r. ukończył studia na UAM w Poznaniu, a w roku 1975 uzyskał stopień doktora z zakresu biotechnologii na Politechnice Poznańskiej. W 1979 r. został zaproszony do pracy w zespole profesora Philipa J. Elvinga na University of Michigan w Ann Arbor w Stanach Zjednoczonych, a następnie, w 1981 r., rozpoczął pracę na University of Houston w Teksasie. W 1983 r. otrzymał stałą profesurę na Oakland University w Rochester, a w roku 2000, profesurę i imienną katedrę w naukach biomedycznych oraz zespół laboratoriów na Ohio University w Athens, gdzie od 2005 r. do niedawna pełnił funkcję dziekana Wydziału Chemii i Biochemii i gdzie do dziś kieruje badaniami w swoim laboratorium. Światowy rozgłos przyniosły mu dokonania i odkrycia w dziedzinie nanomedycyny. Uważa się go za twórcę tej nowej gałęzi medycyny.

Podczas wykładu Profesora Malińskiego mogliśmy się dowiedzieć, że większość chorób naszej cywilizacji nie zaczyna się na poziomie „makro” (narządów i organów) lecz na poziomie małych cząsteczek chemicznych, o wymiarach nanometra (10-9,to znaczy jednej miliardowej jednostki podstawowej), czyli znajduje się u podstawy „odwróconej piramidy życia”. Aby poznać ten obszar, konieczne było zbudowanie urządzeń pomiarowych w nanoskali, które pozwoliłyby na obserwację in situ procesów zachodzących w pojedynczej komórce lub neuronie żywego organizmu. Udało się tego dokonać w laboratorium zespołu Profesora Malińskiego na początku lat 90. ubiegłego wieku, gdzie powstały prototypy sensorów o średnicach kilkaset razy mniejszych od włosa! W maju 1991 r., w laboratorium Prof. Malińskiego, za pomocą specjalnie skonstruowanego nanosensora zostało po raz pierwszy zmierzone stężenie tlenku azotu (NO) w żywej komórce. Wykazano obecność NO w organizmach żywych w układzie sercowo-naczyniowym i określono czas jego półtrwania na około 3 sekundy. Eksperyment ten został opublikowany w najbardziej renomowanym czasopiśmie naukowym, „Nature” w 1992 r. i uznany za największe i historyczne dla świata nauki odkrycie.

Po wykryciu NO w komórce, kolejne badania Profesora Malińskiego skupiły się na roli NO w procesach biologicznych, w wielu chorobach oraz w procesie starzenia komórek i organizmu. Wykazano, że brak NO, powodujący krzepnięcie płytek krwi jest podstawową przyczyną zakrzepów, udaru mózgu i serca. Tlenek azotu, nazywany przez Profesora „cząsteczką życia” reguluje rozkurcz mięśni naczyń i tym samym kontroluje przepływ krwi, jest przekaźnikiem informacji w mózgu i składnikiem układu immunologicznego, odgrywa też podstawową rolę w rekonstrukcji tkanek (np. w gojeniu się ran), zapobiega przyleganiu cholesterolu, komórek nowotworowych czy bakterii. Jego warstwa wyściela około 100 m² powierzchni całego układu sercowo-naczyniowego. Z kolei niedobór tlenku azotu jest przyczyną wielu chorób współczesnej cywilizacji.

Następnie, po kilku latach prób skonstruowania specjalnych systemów i nanosensorów do badania serca, pod koniec lat 90., w laboratorium Prof. Malińskiego dokonał się kolejny kluczowy przełom, szczególnie dla dziedziny medycyny i kardiologii: przeprowadzono pierwszy eksperyment pomiaru tlenku azotu in vivo w czasie każdego uderzenia serca. Udowodniono, że NO jest wytwarzany w mięśniu sercowym i reguluje jego pracę, precyzyjnie uzależnioną od jego stężenia. Bez tlenku azotu serce i życie ustaje po kilkunastu sekundach. Odkrycie to uznano za jedno z najbardziej istotnych w kardiologii ostatniej dekady ubiegłego wieku. Zmodyfikowało ono prawo Franka-Starlinga z 1918 r., opisujące mechanizm pracy serca, opierający się na modelu pompy tłoczącej.

Ponadto jednym z największych osiągnięć naukowych Profesora Malińskiego jest równoczesny pomiar i odkrycie zmian w molekularnej równowadze między tlenkiem azotu (NO), nazywanym „cząsteczką życia” a nadtlenkiem azotynu (ONOO) – „cząsteczką śmierci”. Nadmierna produkcja NO prowadzi do rozkurczu i zatrzymania pracy serca, z kolei jego niedobór powoduje pojawienie się skrzepów, skurcz serca i śmierć. Przy całkowitym braku tlenku azotu, serce zatrzymuje się po 13-16 sekundach… Dlatego tak ważna jest bardzo precyzyjna regulacja poziomu NO. Zaburzona równowaga między NO i ONOO, występuje w przypadku wielu chorób współczesnej cywilizacji, takich jak: nadciśnienie, zawał serca, udar mózgu, epilepsja, cukrzyca, miażdżyca, arterioskleroza, migrena, skrzepy, tętniaki, nowotwory, a także choroba Parkinsona i Alzheimera, choroba wieńcowa i procesy starzenia. Zatem u podstaw tych chorób znajduje się właśnie zaburzenie chemicznej równowagi między „cząsteczką życia” (NO) a „cząsteczką śmierci” (ONOO), także w nanoskali. Walka „dobrej” cząsteczki ze „złą” dokonuje się w ciągu całego naszego życia, jednak nasila się znacznie w wieku 50-55 lat.

W ten sposób odkryto molekularne procesy prowadzące do zniszczenia mózgu i znajdujące się u podstaw wielu chorób współczesnej cywilizacji. Powstają obecnie nowe, bardziej skuteczne leki stosowane w leczeniu wielu z tych chorób; można już zahamować postęp choroby Alzheimera i ograniczyć postęp wielu innych chorób układu nerwowego, w tym epilepsji. Dzięki odkryciom Profesora Malińskiego, czas przechowywania serca do transplantacji wydłużył się dwukrotnie: z 6 godzin (jak dotychczas) do 12, co dla chirurgów, kardiologów i dla ludzkiego życia stanowi kolosalną różnicę. Powstały także nowe metody przyspieszające gojenie ran i oparzeń przy użyciu tlenku azotu.

Profesor Maliński jest członkiem zagranicznym PAN i PAU oraz członkiem wielu towarzystw naukowych na świecie. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym: Medalu Marii Skłodowskiej-Curie, Złotej Statuetki Władysława Biegańskiego, Medalu Śniadeckiego-Wróblewskiego-Olszewskiego, Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi RP (1999), nagrody Gemi Fund Award za najbardziej innowacyjne odkrycie w medycynie, ufundowanej przez Uniwersytet Harvarda i szwedzki Instytut Królewski (2003), Medalu Rządu RP Pro Memoria (2007), Nagrody Złotego Hipolita… Jest Honorowym Obywatelem Śremu. W 2005 r. uzyskał prestiżową nominację do wyróżnienia United States President Medal of Science, a w 2010 r., nominację Prezydenta USA, Baracka Obamy do Albert Einstein World Award of Science.

Był dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii i medycyny. Jest autorem około 400 prac naukowych, książek i patentów. Jego badania i odkrycia publikowane były w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych. Liczba cytowań jego prac w literaturze światowej sięga już 10 000. Jest także profesorem honorowym uniwersytetów w São Paulo, Wiedniu, Zurychu, a także doktorem honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2003) i Politechniki Poznańskiej (2011).

Zainteresowania Prof. Malińskiego obejmują nie tylko naukę, ale także sztukę.Od dzieciństwa uczył się rysunku i malarstwa, a w latach 70. wykładał przez kilka lat w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu przedmiot „Sztuka i technika”,. To właśnie wtedy opracował nowe technologie i nanosensory do niedestrukcyjnej analizy obrazów. Sensory te były prototypami tych, które później wykorzystał na polu medycznym do odkrycia i pomiaru tlenku azotu w żywych komórkach. Kolejne odkrycia pozwoliły na udoskonalenie ekspertyz autentyczności dzieł malarskich, w szczególności mistrzów holenderskich XVI i XVII wieku i na ich konserwację.

Właśnie w kontekście sztuki i jej związku z nauką, w maju 2012 r. Galeria Roi Doré zorganizowała w Paryżu konkurs sztuki „10-9 NANO-ART” dedykowany Profesorowi Malińskiemu i inspirowany jego odkryciami. Prace konkursowe w Paryżu wykonane przez artystów różnych narodowości miały na celu zobrazowanie „tego, co niewidzialne”. „To wspaniały pomysł i wielki honor dla mnie – sztuka i nauka mogą istnieć razem”, powiedział wówczas Profesor. Uniwersytet Ohio uznał konkurs nanosztuki za jedno z najciekawszych wydarzeń roku w życiu uczelni.

Trzeba też podkreślić, że Prof. Maliński jest prawdziwym ambasadorem Polski na świecie. Jest żarliwym patriotą i z dumą podkreśla swe polskie korzenie. Jest twórcą pierwszego na świecie Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake w stanie Michigan; przyczynił się również do powstania Muzeum Jana Pawła II w Waszyngtonie. Pozostaje ponadto w stałym kontakcie z rodzimymi uczelniami i z polskimi naukowcami.

Podczas uroczystości przyznania tytułu, Profesor Maliński zadedykował swój dorobek naukowy Poznaniowi i wyznał: „Po drugiej stronie Oceanu jestem uważany za profesora z Poznania, z Polski, pracującego chwilowo w Stanach Zjednoczonych…, i niech to już tak pozostanie.”

Jak podkreślił promotor doktoratu i dziekan Wydziału Chemii UAM, prof. dr hab. Henryk Koroniak, „dokonania Profesora Tadeusza Malińskiego stanowią w dziedzinie biologii, chemii i medycyny niekwestionowany wkład w rozwój światowej nauki”. A ponadto przyczyniają się do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Możemy być naprawdę dumni, że w świecie nauki mamy tak godnie reprezentującego nas ambasadora. Trawestując słowa Norwida, możemy śmiało powiedzieć, że to „Rodem Wielkopolanin, sercem Polak, a talentem – obywatel świata nauki”.

A.P.

Możliwość komentowania Prof. Tadeusz Maliński, wybitny polski uczony, uhonorowany tytułem doktora h. c. w Poznaniu została wyłączona

Tags: , , ,

Prof. Tadeusz Maliński, pionier nanomedycyny, doktorem h.c. UAM w Poznaniu

Utworzono 07 czerwca 2014 przez Luiza

Prof. Tadeusz Maliński z Uniwersytetu Ohio odebrał we wtorek z rąk rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka, tytuł doktora honoris causa tej uczelni.

„Dokonania profesora Tadeusza Malińskiego w dziedzinie biologii, chemii i medycyny stanowią niekwestionowany wkład w rozwój światowej nauki” – podkreślił we wtorek promotor doktoratu, dziekan Wydziału Chemii UAM, prof. dr hab. Henryk Koroniak.

Profesor Tadeusz Maliński jest światowej sławy polskim uczonym, który pracuje w Stanach Zjednoczonych, wynalazcą w branży biochemicznej, ekspertem medycyny, farmakologii i inżynierii biochemicznej.

Rozgłos przyniosły mu dokonania i odkrycia w nanomedycynie – prof. Maliński był jednym z twórców tej gałęzi nauki.

Dzięki swoim badaniom odkrył podstawowe molekularne mechanizmy takich chorób jak nadciśnienie, udar mózgu, zawał serca, epilepsja, choroba Parkinsona i Alzheimera. Badania te przyczyniają się do rozwoju nowych, bardziej skutecznych leków stosowanych w leczeniu wielu z tych chorób.

Jak poinformował promotor doktoratu, pierwszym wielkim i fundamentalnym odkryciem profesora było skonstruowanie elektrody-nanobiosensora z wykorzystaniem metaloporfiryn, materiału podobnego strukturalnie do hemoglobiny, a jednocześnie będącego przewodnikiem elektryczności. Dzięki temu możliwe stało się wykonanie pomiaru stężenia tlenku azotu w pojedynczej komórce. Tlenek azotu reguluje pracę serca, systemu krwionośnego i mózgu.

Doktor honoris causa poznańskiego Uniwersytetu jest autorem ok. 400 prac naukowych, książek i patentów. Publikował m.in. w czasopiśmie naukowym Nature.

Jak powiedział podczas przyznania tytułu prof. Maliński, doktorat honoris causa jego Alma Mater jest szczególnie wielkim zaszczytem, który uznaje za największe osiągnięcie w karierze naukowej.

„Moja edukacja i naukowe doświadczenie wyniesione z poznańskich uczelni okazały się więcej niż wystarczające, aby dość szybko zaistnieć na trudnym, drapieżnym rynku amerykańskiej nauki” – ocenił.

Prof. Maliński urodził się w Śremie w 1946 r. W 1969 r. ukończył studia magisterskie na UAM, a w 1975 r. uzyskał stopień doktora z zakresu biotechnologii na Politechnice Poznańskiej. Po stażu w zespole profesora Philipa J. Elvinga na Uniwersytecie Michigan rozpoczął pracę na Uniwersytecie Huston w Teksasie, a później, od roku 1983, związał się z Uniwersytetem Oakland.

Jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem wielu towarzystw naukowych na świecie, w tym American College of Cardiology i American Heart Association. Jest laureatem wielu nagród, w tym Medalu Marii Skłodowskiej-Curie, Złotej Statuetki Władysława Biegańskiego, Medalu Śniadeckiego-Wróblewskiego-Olszewskiego, uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP. Był nominowany do nagrody Albert Einstein World Award of Science, a także wymieniany, jako kandydat do Nagrody Nobla.

Nowy doktor honoris causa UAM otrzymał również honorowe tytuły Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Poznańskiej, a także zagranicznych uniwersytetów, między innymi w São Paulo, Wiedniu i Zurychu.

W trakcie przyznania doktoratu podkreślono związki prof. Malińskiego z Polską. W ostatnich latach kilkadziesiąt razy odwiedzał kraj, pracowało z nim ponad 30 profesorów i doktorów z Polski, w tym kilkunastu z Poznania.

Profesor jest 131. laureatem, któremu nadano tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl 

Możliwość komentowania Prof. Tadeusz Maliński, pionier nanomedycyny, doktorem h.c. UAM w Poznaniu została wyłączonapiątek, 17 stycznia, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART