'Taguj' blogi | "REFERENDUM – Komunikat PKW"

Tags:

REFERENDUM – Komunikat PKW

Utworzono 13 sierpnia 2015 przez Luiza

pkw

REFERENDUM  6 września 2015 r.

6 września 2015 roku  odbędzie się referendum ogólnokrajowe, w którym obywatele polscy odpowiedzą na trzy następujące pytania:

• Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
• Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
• Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości
co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

 1. GŁOSOWANIE OSOBISTE W LOKALACH WYBORCZYCH

Zamiar głosowania osobistego musi być zgłoszony
nie później niż do 3 września 2015 r.

Głosowanie będzie się odbywało

w niedzielę 6 września 2015 r. w godzinach od 06:00 do 22:00 w następujących obwodowych komisjach ds. referendum (w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu):

 • nr 39 mieszczącej się w siedzibie Ambasady RP w Paryżu

57 rue Saint-Dominique, 75007 Paris

 • nr 40 mieszczącej się w siedzibie

Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu

86 rue de la Faisanderie, 75116 Paris

Wyborcy zamierzający głosować w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Lyonie (www.lyon.msz.gov.pl), w obwodowej komisji ds. referendum w Lyonie
– powinni dokonać rejestracji w spisie wyborców prowadzonym przez Konsulat Generalny RP w Lyonie.

Warunkiem osobistego udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego
oraz wcześniejsze
(nie później niż do 3 września 2015 r.) wpisanie się do spisu wyborców.

Wyborcy, którzy posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania, nie muszą zapisywać się do spisu wyborców. Wyborca, który wpisał się do spisu wyborców prowadzonego przez konsula, ale nie będzie mógł zagłosować we wskazanym okręgu, może wnioskować (do 4 września 2015 r.) o wydanie mu przez konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

Zgłoszenia do spisu wyborców w można dokonać internetowo, na stronie:

https://ewybory.msz.gov.pl

oraz ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub
w formie elektronicznej:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu
3, rue de Talleyrand, 75007 Paris

tel.:  01 43 17 34 22

fax:  01 43 17 34 34

e-mail: paryz.wybory@msz.gov.pl

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:

 1. Oznaczenie sposobu głosowania (osobisty / korespondencyjny)
 2. Nazwisko i imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Adres zamieszkania za granicą
 7. Numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego
 8. Miejsce i datę wydania paszportu lub dowodu osobistego
 9. Adres zameldowania w Polsce
 10. Dane kontaktowe (telefon, mail)

Termin zgłoszenia do spisu wyborców do głosowania osobistego
upływa 3 września 2015 r.

 

II. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Zamiar głosowania korespondencyjnego musi być zgłoszony
nie później niż do 24 sierpnia 2015 r.

Zgłoszenia do spisu wyborców w można dokonać internetowo, na stronie:

https://ewybory.msz.gov.pl

oraz ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub
w formie elektronicznej:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu
3, rue de Talleyrand, 75007 Paris

tel.:  01 43 17 34 22

fax:  01 43 17 34 34

e-mail: paryz.wybory@msz.gov.pl

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:

 1. Oznaczenie sposobu głosowania (osobisty / korespondencyjny)
 2. Nazwisko i imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Adres zamieszkania za granicą
 7. Numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego
 8. Miejsce i datę wydania paszportu lub dowodu osobistego
 9. Adres zameldowania w Polsce
 10. Dane kontaktowe (telefon, mail)
 11. Dokładny adres pocztowy we Francji, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy.

 

Odesłanie pakietu wyborczego do Wydziału Konsularnego odbywa się na koszt wyborcy. Głosujący może również dostarczyć pakiet osobiście do właściwej komisji w dniu referendum.

Więcej informacji na temat referendum można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: http://referendum2015.pkw.gov.pl/

Komentarzy (0)środa, 27 maja, 2020

 • Pogoda w Paryżu  Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


   
 • Kurs walut

 • Newsletter Vector Polonii

 • Partner: ASSOCIATION YOT-ART