'Taguj' blogi | "polski rząd na wygnaniu"

Tags: , , , ,

Dziennik Macieja Morawskiego, 13 września 2016 r.

Utworzono 13 września 2016 przez Red. VP

Morawski foto 1 (2)Czytelnik na wstępie stwierdza: jest Pan być może ostatnim, który jeszcze wie pewne tajemne rzeczy!? oraz stawia pytanie: Czemu rząd na wygnaniu nie zapewnił sobie w roku 1945 mocnej bazy finansowej, w porę zabezpieczając polskie złoto, np. przewożąc je do Irlandii lub Hszpanii? Dodaje: wszak dyplomaci Litwy, Łotwy i Estonii uratowali złoto swych krajów, co dało im bazę materialną do długotrwałej walki o wolność ich krajów!

Z miejsca odpowiem, że całej tej sprawy złota po prostu nie znam! Wiem natomast, iż ojciec mój uważał, że nasz rząd (zwany londyńskim) ogólnie biorąc nie potrafił w porę zabezpieczyć sobie pewnych zasobów finansowych… Długo nasze londyńskie kierownictwo nie wierzyło, iż aliancji nas wiernych sojuszników po prostu puszczą w trąbę! Wiem też, iż rzekomo była możliwość uratowania dla legalnego rządu RP naszej floty handlowej, liczącej kilkanaście (?) okrętów, ale ponoć PPS-owiec Jan Kwapiński, wicepremier i minister żeglugi w rządzie Tomasza Arciszewskiego, sprawę „zawalił”: za długo się wahał…

W pewnym momencie była też ponoć szansa uratowania dla legalnego rządu Funduszu Obrony Kraju; nasze ministerstwo wojny powierzyło go jednak trzem powiernikom: generałowi Stanisławowi Tatarowi, płk. Stanisławowi Nowickiemu, podpułkownikowi Marianowi Utnikowi. Ci samowolnie przekazali Fundusz do Warszawy. Szczegółow sprawy niestety nie znam…

Co do Francji, to – jak słyszałem – można było dla legalnego rządu RP ocalić tutejszy oddział banku PKO, ale… też ktoś nawailł.

Jakże wybitny historyk, profesor dr hab. Rafał Habielski – jeden z rzadkich polskich uczonych, którzy doceniają rolę de facto skupionej wokół Edwarda Raczyńskiego naszej emigracyjnej służby dyplomatycznej, bada obecnie rewelacyjne tajne raporty, które mój ojciec – ambasador Wolnej Polski w dawnych latach – dyktował na maszynę, najprzód Żanecie Zabiełło i Jasiowi Siemieńskiemu, później Totusiowi Parczewskiemu, mnie, czasem Edziowi Borowskiemu i wysyłał naszym władzom w Londynie (przez ostatnie lata były one kierowane na ręce ministra Jana Starzewskiego, kierownika działu spraw zagranicznych Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego). Otóż w tych raportach: wiele o boju o fundusze dla legalnego rządu RP, o debatach z powiernikami, także być może coś w sprawie domu na rue Lauriston w Paryżu. No i rzecz jasna wiele tam o walce o utrzymanie w naszych rękach zwanej Mickiewiczowską Biblioteki Polskiej na wyspie Św. Ludwika w Paryżu. Rzecz wręcz niesamowita: cała francuska Izba Deputownych (rzecz jasna za wyjątkiem grupy KPF) de facto jasno się wypowiedziała za tym, że owa Biblioteka musi pozostać w rękach emigracji politycznej, że nie można ulec naciskom PRL-u.

Wracając do problemu naszej emigracyjnej dyplomacji – jak pisałem – de facto skupionej wokól Edwarda Raczyńskiego (który, jak się zdaje, przez kilkanaście lat finansował ją dzięki subwencjom US), to do dziś nie rozumiem, że po roku 1990 MSZ nie zajął sie tym poblemem, a to mimo tego, że śp. wielki mojej rodziny przyjaciel Krzysztof Skubiszewski coś wspominał mi – przyznaję, że nie pamiętam jednak dokładnie kiedy, może wiosną 1991? – o honorowych paszportach dyplomatycznych, o stałym obecnych ambasad RP kontakcie z nami… Śp. ambasador Ludwik Dembiński w kilka lat później powiedział mi, że sprawę storpedowały pewne wielce wpływowe lewicowe siły (nie chciał sprecyzować kto, ale stwierdzał, że szło o ludzi bardzo ważnych), mówiąc: Nie należy sobie zawracać głowy tymi na 102 reakcyjnymi snobiszonami i „upiorami przedwrześniowej Polski pułkowników oraz domagającymi się reprywatyzacji majątków i pałacy b. obszarnikami!?” (sic!). Do tej sprawy wrócę, jeśli odnajdę me stare notatki lub gdy sobie coś więcej przypomnę…

Kończąc wspomnę tylko, że w czasach PRL-u Krzyszotof Skubiszewski odwiedzał w Paryżu mego ojca i przekazywał mu cenne uwagi o sytuacji w Polsce.

Korekta: AP

Komentarzy (0)niedziela, 19 stycznia, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART