'Taguj' blogi | "Czesław Miłosz"

Tags: , , ,

W Wilnie odsłonięto schody im. Czesława Miłosza

Utworzono 30 września 2016 przez Red. VP

Schody im. Czesława Miłosza odsłonięte zostały 26 września br. na Starówce w Wilnie. Wyryto na nich – po litewsku i po polsku – cytaty z twórczości Miłosza, upamiętniając w ten sposób noblistę zarówno w świadomości i dziedzictwie kulturowym Litwy i Polski, a tym samym podkreślając wielokulturowość Wilna i chęć utrzymania dobrosąsiedzkich stosunków, które zabiegał również poeta.

milosz-czeslaw
Czesław Miłosz, fotografia autorstwa BOGDANA KONOPKI – Paryż, 19 XII 1999,
© Bogdan Konopka, archiwum Galerii Roi Doré

Schodom nadał imię Czesława Miłosza samorząd miasta Wilna już w 2011 roku, w ramach obchodów 100. rocznicy jego urodzin, jednak – dzięki inicjatywie grupy przyjaciół, miłośników i znawców poezji Miłosza – ich remont, rekonstrukcję i wykuwanie na stopniach cytatów w dwóch językach rozpoczęto dopiero w maju br. Miejsce, które wybrano (schody znajdują się pomiędzy wileńskimi ulicami Maironio i Bokszto) nie jest przypadkowe, gdyż dla samego Miłosza był to jeden z najważniejszych zakątków, jakie pamiętał z dzieciństwa.

Jak przyznał dyrektor Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru, Mindaugas Kvietkauskas, niektóre cytaty z Miłosza świadczą o jego silnej więzi z Wilnem, na przykład passus: Nigdy od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać; inne z kolei są wyrazem jego apoteozy życia oraz wielostronności jego twórczości literackiej.

Projekt został zrealizowany dzięki inicjatywie i współpracy Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru, Instytutu Polskiego w Wilnie; z funduszy Samorządu miasta Wilna, Ministerstwa Kultury Litwy i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Czesław Miłosz, polski poeta, prozaik, literaturoznawca, tłumacz i dyplomata, urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach (dzisiejsza Litwa). Wychował się w polskim środowisku, młodość spędzając w Wilnie. W 1951 r. rozpoczął się dla niego okres emigracji, najpierw do Francji (do 1960 r.), a następnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie był profesorem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i na Uniwersytecie Harvarda. W 1980 r. otrzymał literacką nagrodę Nobla za całokształt twórczości literackiej. Od 1981 r. jego utwory powoli zaczęto oficjalnie publikować w Polsce (wcześniej objęte były cenzurą). W 1993 r. noblista powrócił do Polski, wybierając na swe miejsce zamieszkania Kraków, który przypominał mu Wilno – miasto jego młodości. W Krakowie zmarł 14 sierpnia 2004 r. i pochowany został w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

Wyryte na schodach im. Czesława Miłosza w Wilnie cytaty z jego poezji – zgodnie z łacińską sentencją Verba volant, scripta manent – POZOSTANĄ i przypominać będą przechodniom i turystom zarówno o polskim nobliście, związanym z Litwą i z Polską, jak i o słowach, które zapisał na kartach swych utworów.

Komentarzy (0)niedziela, 31 maja, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART