Blog | NAUKA

Tags: , , , ,

Dziennik Macieja Morawskiego, 3 lutego 2017 r.

Utworzono 03 lutego 2017 przez Red. VP

Poważny tygodnk COURRIER INTERNATIONAL ukazał się wczoraj pod rzucającym się w oczy tytułem „LA REVOLUTION DES TRANSPORTS”. Już od pewnego czasu sporo mówi się tu o tym, że rok 2017 może przynieść poczatek ogromnych przemian właśnie w dziedzinie transportu, przemian, które będą miały kolosalny wpływ na sytuację ekonomiczną i – dodam – „giełdową” w świecie. Według informacji, jakie poufnie do mnie dotarły, pewne wielkie banki dysponują już specjalnymi komitetami badań mających ocenić np. skutki pojawienia się kolei o szybkości 1000 km na godzinę. Piorunujące wrażenie na co mądrzejszych finansistach zrobiła wiadomość, że firma Hyperloop Transportation Technogies (HTT) za zgodą obu tych miast i w myśl podpisanej w tej dziedzinie umowy (?) ma lada dzień rozpocząć budowę linii kolejowej, która pozwoli udać się z Brna do Bratysławy w ciągu 10 minut (jak dotąd taka podróż kolejowa trwa powyżej 90 minut!)… A po cichu się szepcze o ściśle tajnym projekcie takiej błyskawicznej linii kolejowej na trasie Paryż-Berlin-Poznań-Warszawa-Moskwa (ale realizacja takiej linii może ponoć zająć siedem lat (???). Wszystkie te pomysły zrodziły się w genialnym umyśle Elona Muska, urodzonego w roku 1971 w Pretorii, szefa firm północno-amerykańskich SpaceX, Hyperloop, Tesla Motors itd…. Ale już także kilka innych wielkich firm, niezależnch od Muska, wzięło się do opracowywania projektów owych błyskawicznych kolei : Rzecz oczywista, zarówno Chińczcy jak i Rosjanie tymi planami żywo się interesują….

Jak się zdaje, takie pociągi o szybkości 1000 km na godzinę mogą w ciągu najbliższych 10. lat przynieść koniec linii lotniczych. Specjaliści starają się też przewidzieć wpływ takiej superszybkiej komunikacji na rolę wielkich miast i tym samym na wartość rynkową miejskich terenów…

Tyle na dziś na ten temat…

Z kolei odnotuję, ze wedle informacji, jakie do mnie dotarły, wybitny polski student czy pracownik naukowy słynnej paryskiej SZKOŁY NAUK POLITYCZNYCH „SCIENCES PO”, Kajetan ROŚCISZEWSKI, wraz z grupą tam studiujących młodych Polaków organizuje pod koniec lutego na tej prestiżowej uczelni elitarne, wielkiej wagi spotkanie naukowców, dotyczące polskich rynków finansowych i gospodarczego – w ocenie ekspertów – miejsca Polski w świecie… Dodam tu, że mnie szczególnie interesuje zagadnienie unowocześniania naszego kraju, koniecznych innowacji, pełnego wykorzystania naszej rodzimej wynalazczości… Na marginesie tych uwag odnotuję, że wedle pogłosek, jakie tu krążą, w ekipie Elona Muska są jacyś Polacy…

Komentarzy (0)

Tags: , , , , , ,

Tadeusz Maliński patronem szpitala w Śremie

Utworzono 10 stycznia 2017 przez Red. VP

Od dnia 30. grudnia 2016 roku, śremski szpital nosi nazwę Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie. Patronem szpitala w wielkopolskim mieście jest profesor Tadeusz Maliński – światowej sławy ekspert z zakresu medycyny, farmakologii i chemii, pionier nanomedycyny, dwukrotnie nominowany do nagrody Nobla w dziedzinie chemii i medycyny, a zarazem rodowity śremianin i Honorowy Obywatel miasta, który urodził się tu w 1946 roku i uczęszczał do śremskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego.


fot. z archiwum Tadeusza Malińskiego

Studia ukończył na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1975 roku uzyskał stopień doktora na Politechnice Poznańskiej, prowadząc badania dotyczące pomiarów lepkości w preparatach krwiozastępczych. Od 1979 r. mieszka w Stanach Zjednoczonych. Początkowo pracował na University of Michigan, University of Houston, Oakland University, a od 2000, na Ohio University w Athens, gdzie objął imienne stanowisko Marvin & Ann Dilley White Professor of Biomedical Sciences. Przez wiele lat pełnił także funkcję dziekana Wydziału Chemii i Biochemii na Uniwerystecie Ohio, gdzie obecnie kieruje zespołem laboratoriów. Zajmuje się regulacyjnym wpływem tlenku azotu na pracę układu krwionośnego. Jest autorem kilkuset prac naukowych, książek i patentów. Liczba cytowań jego prac w literaturze światowej sięga ponad 10 000.

Światowy rozgłos przyniosły mu dokonania i odkrycia w dziedzinie nanomedycyny. Uważa się go powszechnie za twórcę tej nowej gałęzi medycyny. W 1991 r., w laboratorium prof. Malińskiego, za pomocą specjalnie skonstruowanego nanosensora po raz pierwszy zmierzono stężenie tlenku azotu (NO) w żywej komórce, wykazując obecność NO w organizmach żywych w układzie sercowo-naczyniowym i określając czas jego półtrwania na około 3 sekundy. Eksperyment ten został opublikowany w renomowanym czasopiśmie naukowym, „Nature” w 1992 r. i uznany za największe i historyczne dla świata nauki odkrycie, dzięki któremu, m.in., czas przechowywania serca do transplantacji wydłużył się dwukrotnie: z 6 godzin (jak dotychczas) do 12, co dla chirurgów, kardiologów i dla ludzkiego życia stanowi kolosalną różnicę. Powstały także nowe metody przyspieszające gojenie ran i oparzeń przy użyciu tlenku azotu…


fot. AP

Profesor Maliński jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym: Medalu Marii Skłodowskiej-Curie, Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi RP (1999), nagrody Gemi Fund Award za najbardziej innowacyjne odkrycie w medycynie, ufundowanej przez Uniwersytet Harvarda i szwedzki Instytut Królewski (2003), Medalu Rządu RP Pro Memoria (2007), Nagrody Złotego Hipolita… W 2005 r. uzyskał prestiżową nominację do wyróżnienia United States President Medal of Science, a w 2010 r., nominację Prezydenta USA, Baracka Obamy do Albert Einstein World Award of Science.

Zainteresowania prof. Malinskiego obejmują także sztukę. Od dzieciństwa uczył się rysunku i malarstwa, a w latach 70. wykładał przez kilka lat w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu przedmiot „Sztuka i technika”. Opracował nowe technologie i nanosensory do niedestrukcyjnej analizy obrazów, które później wykorzystał na polu medycznym do odkrycia i pomiaru tlenku azotu w żywych komórkach. Kolejne odkrycia pozwoliły na udoskonalenie ekspertyz autentyczności dzieł malarskich, w szczególności mistrzów holenderskich XVI i XVII wieku i na ich konserwację.

Profesor Maliński jest ponadto twórcą pierwszego na świecie Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake w stanie Michigan, USA.

Wybór patrona i nowa nazwa śremskiego szpitala, to dowód uznania Śremu dla osiągnięć i dokonań profesora Tadeusza Malińskiego – wybitnego polskiego naukowca, który reprezentuje nie tylko Śrem i Wielkopolskę, ale który jest prawdziwym ambasadorem Polski na arenie międzynarodowej, wnosząc niekwestionowany wkład w rozwój światowej nauki.

Latem 2017 roku, Galeria Roi Doré w Paryżu zorganizuje trzecią już z kolei edycję międzynarodowego konkursu „NanoArt” im. profesora Tadeusza Malińskiego, która objęta została honorowym patronatem Ambasadora RP w Paryżu, J.E. Dariusza Wiśniewskiego. Konkurs  „10-9 NanoArt” ma na celu uhonorowanie innowacyjnej działalności profesora Malińskiego, wpisując się tym samym w wielowiekową tradycję związków między sztuką a nauką, ale nadając jej jednocześnie nowy wymiar dzięki odwołaniu do najnowszych technologii. Wystawa pokonkursowa będzie prezentować dzieła artystów zakwalifikowanych do konkursu i zainspirowanych odkryciami profesora Malińskiego.

AP

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Nagroda Międzynarodowej Akademii Kardiologii dla Profesora Tadeusza Malińskiego

Utworzono 29 października 2016 przez Red. VP

malinski-2Profesor Asher Kimichi, Prezydent Międzynarodowej Akademii Kardiologii, ogłosił w Bostonie USA, nazwiska tegorocznych Laureatów nagród w kardiologii za rok 2016. Jedną z trzech najbardziej prestiżowych nagród otrzymał Tadeusz Maliński, Marvin White Chair and Distinguished Professor Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Ohio, USA. Nagroda jest przyznawana w tajnym głosowaniu przez 225 członków Akademii z 35 krajów – profesorów, wybitnych światowych ekspertów w kardiologii.

Otrzymana przez Profesora Malińskiego nagroda została przyznana „za wybitne osiągnięcia w badaniach podstawowych w kardiologii”. Nosi imię niemieckiego Profesora Albrechta Fleckensteina, odkrywcy beta-blokerów grupy skutecznych leków, ciągle używanych do leczenia chorób serca. Wręczenie nagrody odbyło się na XXI Światowym Kongresie Chorób Serca w Bostonie w stanie Massachusetts, USA. W prawie 30-letniej historii tej nagrody, Profesor Maliński jest pierwszym Polakiem, który ją otrzymał. W odczytanym uzasadnieniu, Akademia stwierdza: „Profesor Maliński jest światowej klasy uczonym i odkrywcą, na szczególne uznanie zasługują jego badania w dziedzinie medycyny i biotechnologii. Jest jednym z pionierów nowej dziedziny medycyny, nanomedycyny. Był pierwszym, który wykrył i zmierzył tlenek azotu w komórkach serca i neuronach. Jego najbardziej doniosłym dla kardiologii wydarzeniem było odkrycie roli tlenku azotu w regulacji pojedynczego uderzenia serca. Jest to historyczne odkrycie w światowej nauce. Drugim, równie ważnym, było odkrycie przez Profesora Malińskiego dysfunkcji syntezy tlenku azotu, która jest wspólnym mianownikiem wielu chorób współczesnej cywilizacji, takich jak nadciśnienie, cukrzyca, zawał serca, proces starzenia, choroba Alzheimera i choroba Parkinsona. Profesor Maliński odkrył także nowe systemy analityczne dla wczesnej diagnozy chorób układu sercowo-naczyniowego. Jego prace zostały opublikowane w około 300. publikacjach naukowych i cytowane około 11 000 razy w światowej literaturze medycznej”.

malinski-dyplom

Profesor Maliński otrzymał około 35 nagród i wyróżnień w wielu krajach świata, włączając 7 Doktoratów Honoris Causa, Medal Marii Skłodowskiej-Curie, Nagrodę Złotego Hipolita, Wielki Złoty Medal w Medycynie przyznany przez Société académique Arts-Sciences-Lettres w Paryżu, a także mianowany był do Albert Einstein World Medal in Science. Profesor Maliński jest także członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności oraz Honorowym Obywatelem Śremu.

Materiał udostępniony z archiwum Profesora Malińskiego.
O dokonaniach Profesora Malińskiego pisaliśmy niejednokrotnie na łamach „Vectora Polonii”, m.in. w nastepujących artykułach:

-http://www.vectorpolonii.com/prof-tadeusz-malinski-wybitny-polski-uczony-uhonorowany-tytulem-doktora-h-c-w-poznaniu/
-http://www.vectorpolonii.com/paryz-profesor-tadeusz-malinski-w-galerii-roi-dore/-http://www.vectorpolonii.com/nowy-jork-i-paryz-honoruja-dzialalnosc-i-dokonania-profesora-tadeusza-malinskiego-organizujac-pokaz-filmu-trzy-stany-skupienia-poswieconego-polskiemu-uczonemu/

Komentarzy (0)

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Dziennik Macieja Morawskiego, 19 lipca 2016 r.

Utworzono 20 lipca 2016 przez Red. VP

DSC09121_Dowiaduję się od redaktora Jerzego Zielonki, iż Instytut im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego zorganizuje promocję 3. tomu mych dzienników 20 września 2016 roku w Kościanie. Równocześnie mają tam mieć miejsce obchody przypadającej na ten dzień 87. rocznicy mych urodzin… Dla mnie będzie to okazja do złożenia hołdu Kościanowi, Ziemi Nadobrzańskiej, całej Wielkopolsce! Złożenia hołdu wielkpolskim postawom, nacechowanym kultem rzetelnej pracy, rozsądkiem i umiarem…

Gdy chodzi o mnie, to naprawdę i dogłębnie czuję się Wielkopolaninem, chcę Wielkopolsce służyć! Zabiegam również nie od dziś o zacieśnianie więzów naszych stron z Francją.Ojciec mój, stuprocentowy Wielkopolanin, w interesie Polski walczył o „Europę na francuskim sosie”, o Europę opartą na pięknych wartościach francuskiej kultury politycznej. Jestem wierny tej jego postawie… Z uporem zabiegam o więcej Francji w Polsce, i Polski we Francji. Tak więc pragnę, by te wrześniowe kościańskie obchody uwydatniły me przywiązanie do Francji, do jej języka, do przyjaźni Polska-Francja!

Cieszę się, że redaktor Jerzy Zielonka, znawca historii naszych okolic, autor wielu dotyczących tego tematu książęk, a także redaktor Teresa Masłowska, autorka książki o mnie pt. „Łącznik z Paryża. Rzecz o weteranie zimnej wojny” są owego przewidzianego na 20. września spotkania organizatorami! Liczę też na udział w tej imprezie SDP (swego czasu byłem prezesem – póki ono istniało – koła Paryż SDP). O owym spotkaniu trzeba powiadomić sekretarza generalnego SDP, Stefana Truszczyńskiego – tel./fax 22 827 87 20).

Wspomnę jeszcze, iż wówczas w Kościanie zostaną zapewne nakręcone przez reżysera i scenarzystę Piotra Morawskiego kolejne sekwencje filmu o mnie – dziennikarzu określanym przez PRL-owców mianem „groźnego szpiona RWE”.

No i co jeszcze? Będąc od AD 1977 kawalerem honoru i dewocji Rycerskiego i Szpitalniczego Zakonu Maltańskiego, i będąc do tego Zakonu wielce przywiązanym, chciałbym móc – korzystając z owej okazji – nawiązać do sięgających średniowiecza (?) związków mego ukochanego Zakonu (któremu tyle zawdzięczam) z królewskim miastem Kościanem! Może warto także powiadomić o tych obchodach polskie towarzystwo ziemiańskie, oddział w Poznaniu…?

Chcę mocno podkreślić, iż chciałbym, aby ta skromna ceremonia w królewskim niegdyś Kościanie była w pierwszym rzędzie hołdem złożonym przez to miasto i przez całą naszą ukochaną Wiekopolskę cnotom i PATRIOTYZMOWI! Dodam, że Wielkopolska – w odczuciu moim, starego obieżyświata – to jeden z najbardziej europejskich regionów EUROPY! Na marginesie także pozwolę sobie starannie odnotować, że gdy chodzi o Francję, to dwóch ważnych i wybitnych ambasadorów RP w tym kraju: Alfred Chłapowski z Bonikowa koło Kościana i „Kademor” (Kajetan Dzierżykraj-Morawski z Jurkowa, gmina Krzywiń) to stuprocentowi Wielkopolanie… A co naważniesze, Wielkopolaninem był tak kochany we Francji Le Bon Roi Stanislas Leszczyński.

Ośmielam się żywić nadzieję, że tak świadome naszego lokalnego, wielkopolskiegio patriotyzmu świetne poznańskie dzienniki i rozgłośnie radiowe ten mój kult naszych postaw i tradycji odnotują! Dodam, że chodzi mi też o zmoblizowanie pod hasłem wierności tradycjom naszych ojców czy dziadów wszystkich losem po świecie rozrzunych potomków ziemi poznańskiej! Winniśmy wszyscy odwiedzać to województwo, starać się tak czy inaczej mu służyć, rozbudowywać jego kontakty i współpracę z zagranicą… No i naszą milość owych stron wpoić naszym dzieciom i wnukom. Wydaje mi sie też, że nasze sejmiki, rady miejskie, samorządy lokalne winny rozważyć problem kontaktu z naszymi z zagranicy… Potomkowie Wielkopolan nieraz nieco znaczą w świecie; mogą być dla ziemi i miast ojców godnym uwagi kontaktem…

Komentarzy (0)

Tags: , , , , , , , ,

Dziennik Macieja Morawskiego, 17 lipca 2016 r.

Utworzono 18 lipca 2016 przez Red. VP

Morawski foto 1 (2)Jest rzeczą oczywistą, że wielkie, światowej rangi grupy finansowe są bardzo świadome faktu, iż błyskawicznie dziś rozwijające się postępy wynalazczości i technologii muszą w niedalekiej przyszłości mieć kolosalny wpływ na życie ekonomiczne i na – jak to się określa – ewolucję struktur cen… Tajne komitety wysokiej klasy ekspertów pracujące dla owych grup opracowują szereg „wniosków”; jak się zdaje, jednym z nich jest to, że niebezoiecznie jest inwestować „w kompanie i w obecny przemysł lotniczy, w fabryki samolotów pasażerskich”, nadchodzi bowiem wielkimi krokami era pociągów o szybkości np. 1200 km na godzinę. Wedle informacji sprzed 3 tygodni, pociąg Hyperloop (kocepcja miliarderdera i wynalazcy Elona Muska, mającego wedle niesprawdzonych pogłosek – ale może to tylko typowo polska legeda – jakieś rodzinne powiązania z Polską) z powodzeniem przeszedł pierwsze próby i w USA zapewne zacznie za lat kilka „działać” na trasie 600 km. Warto tu dodać, że pewną rolę w opracowywaniu tego projektu i dostosowywaniu go „do polskich warunków” gra ponoć zespól „Hyper Poland” – grupa absolwentów Politechniki Warszawskiej pracująca pod „opieką merytoryczną” profesora nadzwyczajnego dr hab. Janusza Piechny. Animatorem całej tej „opercji” jest ponoć genalnie uzdolniony inżynier Krzysztof Tabiszewski. Ale – jak mówi jeden z mych rozmówców – „dominujący jeszcze polską scenę publiczną ludzie po sześćdziesiątce niestety tkwią w 20. wieku, nie dostrzegając wagi nadchodzących przemian”.

Dodaje on, że Hyperloop nie jest jedynym projektem superszybkiego pociągu – istnieją też zaawansowane projekty konkurencyjne… Mowa jest np. również o „błyskawicznych pociągach dojazdowych, mogących zaważyć na cenie terenów i życiu wielkich miast, które skądinąd mogą stać się także mniej potrzebne w związku z postępami informatyki stosowanej”…

Ale postępy technologiii i np. (choć, rzecz jasna, nie tylko) inżynierii genetycznej, mogące przynieść odpowiedź na problem wyżywienia szybko potęgującej się liczby mieszkańców kuli ziemskiej, „mogą na przestrzeni najbliższych 20. lat „zbulwersować całkowicie nasze życie ekonomiczne”… Jak już podkreśliłem, naukowe i bardzo fachowe zespoły całą tę problenatykę starannie analizują, wszak chodzi o wielkie pieniadze!

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Nowy Jork i Paryż honorują działalność i dokonania profesora Tadeusza Malińskiego organizując pokaz filmu „Trzy stany skupienia” poświęconego polskiemu uczonemu

Utworzono 08 kwietnia 2016 przez Red. VP

Instytut Pilsudskiego prof. MalińskiW dniu 5 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (Pilsudski Institute of America, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, New York 11222, US) miało miejsce spotkanie z prof. Tadeuszem Malińskim oraz specjalny pokaz filmu dokumentalnego „Trzy stany skupienia”/”Three States of Matter” (scenariusz i reżyseria: Marcin Januszkiewicz). Współorganizatorem spotkania była Galeria Roi Doré w Paryżu, która podobny pokaz – w obecności JE Ambasadora RP we Francji Andrzeja Byrta oraz realizatorów filmu: Marcina Januszkiewicza i Adama Leńca – zorganizowała 1 marca 2016 r. w swojej siedzibie w Paryżu.

Profesor Tadeusz MALIŃSKI jest światowej sławy ekspertem z zakresu medycyny, farmakologii i chemii; pionierem nanomedycyny, dwukrotnie nominowanym do nagrody Nobla w dziedzinie chemii i medycyny. Film „TRZY STANY SKUPIENIA”, zrealizowany przez Marcina Januszkiewicza (scenariusz i reżyseria) i Adama Leńca (współpraca reżyserska, zdjęcia, montaż, animacje), przy wsparciu Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej, przedstawia historię tego niezwykłego człowieka – poczynając od jego dzieciństwa, poprzez pracę naukową w Polsce i Stanach Zjednoczonych, aż po jego fascynację sztuką i niestrudzoną promocję polskiej kultury i nauki (prof. Maliński jest twórcą pierwszego na świecie Muzeum AK w Orchard Lake w stanie Michigan, USA).

Prof. Maliński ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień doktora na Politechnice Poznańskiej. Od 1979 mieszka w Stanach Zjednoczonych. Pracował na University of Houston, Oakland University, a od 2000 na Ohio University w Athens, gdzie objął imienne stanowisko Marvin & Ann Dilley White Professor of Biomedical Sciences. Przez wiele lat pełnił także funkcję dziekana Wydziału Chemii i Biochemii na Uniwerystecie Ohio. Zajmuje się regulacyjnym wpływem tlenku azotu na pracę układu krwionośnego. Jest autorem kilkuset prac naukowych, książek i patentów. Liczba cytowań jego prac w literaturze światowej sięga ponad 10 000. Zainteresowania prof. Malinskiego obejmują nie tylko naukę, ale także sztukę. Od dzieciństwa uczył się rysunku i malarstwa, a w latach 70. wykładał przez kilka lat w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu przedmiot „Sztuka i technika”. Opracował nowe technologie i nanosensory do niedestrukcyjnej analizy obrazów, które później wykorzystał na polu medycznym do odkrycia i pomiaru tlenku azotu w żywych komórkach. Kolejne odkrycia pozwoliły na udoskonalenie ekspertyz autentyczności dzieł malarskich, w szczególności mistrzów holenderskich XVI i XVII wieku i na ich konserwację.

Galeria Roi Doré w Paryżu wielokrotnie podejmowała różnego rodzaju działania, mające na celu propagowanie działalności i osiągnięć prof. Malinskiego, w tym m.in. organizując konkurs NanoArt im. Tadeusza Malińskiego, którego 1. edycja miała miejsce latem 2012, a druga – latem 2015 roku. Obie edycje konkursu zaszczycił swoją obecnością prof. Maliński. Cieszymy się niezmiernie, że po drugiej stronie Oceanu Tadeusz Maliński również może liczyć na wsparcie i poparcie wśród Polonii.

Komentarzy (0)

Tags:

Możliwość bezpłatnej nauki dla polskich dzieci za granicą

Utworzono 16 marca 2016 przez Agnieszka Zaleska

Drukowanie

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny pomagający dzieciom Polaków przebywających za granicą w utrzymaniu kontaktu z Ojczyzną. Projekt wspiera polskich emigrantów w edukacji ich dzieci na poziomie zerówki i szkoły podstawowej. Zespół tworzący projekt dokłada wszelkich starań, aby nauka przynosiła jak najlepsze efekty, a równocześnie wiązała się z przyjemnością płynącą z obcowania z językiem i kulturą polską. Edukacja opiera się na idei tzw. nauczania domowego, w którym to rodzic staje się nauczycielem dla swojego dziecka, natomiast cały proces nauczania wspierany jest przez multimedialne materiały edukacyjne udostępniane na Internetowej Platformie Edukacyjnej.

Ważnym elementem nauki są Webinaria, czyli odbywające się na żywo cotygodniowe spotkania on-line z polskimi nauczycielami, przeniesione ze szkolnej ławki do Internetu. Zajęcia składają się z wykładu wzbogaconego o interesujące prezentacje, filmy edukacyjne, interaktywną tablicę oraz gry i zabawy dla najmłodszych. Uczniowie aktywnie biorą udział w spotkaniach poprzez wspólne rozwiązywanie zadań, rebusów i łamigłówek. Na końcu każdej tego typu lekcji istnieje możliwość omówienia problemów napotkanych podczas realizowania materiału zamieszczonego na platformie, z czego korzystają zarówno uczniowie jak i ich rodzice.

Każdy rok nauki kończy się egzaminem klasyfikacyjnym. Po jego zdaniu, uczeń otrzymuje państwowe świadectwo, które m.in. eliminuje ryzyko powtarzania klasy po powrocie dziecka do kraju.

Aby rozpocząć naukę w Polskich Szkołach Internetowych Libratus w roku szkolnym 2016/2017 należy zarejestrować się na stronie: https://www.libratus.edu.pl/zapisy2016/ Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Komentarzy (0)

Tags:

Październikowe wydanie Vectora Polonii już niebawem w sprzedaży!

Utworzono 23 września 2015 przez Luiza

okładkaSzanowni Państwo,

Do październikowego wydania „Vectora Polonii” Redakcja przygotowała dla Państwa wiele zajmujących tekstów, wśród nich: w dziale POLONICA, tekst Aleksandry Stenki „Polski Październik w Ameryce”. Jean-Claude Kociołek opowiada o tajnikach Szampanii, która znalazła się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W dziale FAHRENHEIT 451, Janusz Elis Kowalski prezentuje tekst pod tytułem „WEDŁUG SNERGA – Odsłona II”. Anna Garnys wybrała lektury książkowe dla dzieci i zabiera nas na spacer po paryskich muzeach. Krystyna Mazurówna w niezwykle dowcipny sposób pisze o tym, jak bardzo lubi dawać prezenty, a Katarzyna Nowak-Choux o zbawiennym wpływie snu. Polecamy kolejny wywiad z kreatywną Polką, Marią Ostrowską, kierującą pierwszą Polską Szkołą Muzyczną we Francji. W związku z tym, że wydawnictwo publikujące miesięcznik „Vector Polonii” zaprezentuje swoją ofertę na 19. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą. Październikowy Vector Polonii zrelacjonował wyścig Stefana Romeckiego a także finał European Rover Challenge. Galeria Roi Doré zaprasza na listopadową wystawę dzieł Beksińskiego oraz na trwającą do 31 października wystawę prac Witolda Januszewskiego, pt: „Co mi rzekła kora brzozowa”, a Ludwik Lewin wspomina Joannę Wierusz Kowalską.

Październikowy numer „Vectora Polonii” pomoże Państwu zorganizować czas wolny; wskazujemy ciekawe miejsca oraz interesujące wydarzenia. a Justyna Wojczynska zdradza przepis na sardynki po marokańsku, na które sezon powoli dobiega końca. Jak co miesiąc prezentujemy przegląd ważnych wydarzeń minionych, aktualności, spektakli, wystaw, filmów, lektur książkowych, wydarzeń muzycznych, a także kolejny odcinek powieści Cezarego Dobiesa, przepowiednie Wróżki Henry i poradę prawną mecenas Jolanty Boulboulle-Kaczorowskiej.

Zapraszamy do lektury – październikowy Vector Polonii będzie już niebawem dostępny w punktach dystrybucyjnych!

Komentarzy (0)

Tags:

Paryż: zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej

Utworzono 20 maja 2015 przez Luiza

rekrutacjaOd dziś do 24 czerwca odbywają się zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2015/2016 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu. Szczegóły na stronie szkoły:  http://www.paryz.orpeg.pl/?q=node/268

Komentarzy (0)

Tags:

Tydzień języka francuskiego i frankofonii

Utworzono 14 marca 2015 przez Luiza

10934077_939547846063154_3813915711390376030_nOd 14 do 22 marca 2015 roku trwa międzynarodowy tydzień języka francuskiego i frankofonii, którego tematem przewodnim jest „Francuski językiem „gościnnym””.

Narodowy tydzień języka francuskiego powstał w 1995 roku z inicjatywy francuskiego Ministerstwa Kultury i Komunikacji. Organizowany co roku w okolicach 20 marca, który jest międzynarodowym dniem frankofonii, ma zadanie świętowanie języka francuskiego i francuskiej kultury.

W ramach tego tygodnia na całym świecie odbywają się wszelkiego rodzaju imprezy, konkursy, wykłady, wystawy czy warsztaty.

Od 9 lat, z związku z tym święta Ministerstwo Edukacji organizuje konkurs kreacji literackiej, który w tym roku odbywa się w ramach operacji „Dis-moi dix mots”, czyli „Powiedz mi 10 słów”. W tegorocznej edycji tymi słowami są: amalgame, bravo, cibler, grigri / gris-gris, inuit (e), kermesse, kitsch ou  kitch, sérendipité, wiki, zénitude.

Ponadto wiele instytucji, w tym muzeów, organizuje w tym tygodniu specjalne wizyty, wystawy i animacje. We Francji i innych krajach partnerskich odbywają się również wszelkiego rodzaju koncerty, takie jak koncert-czytanie, którego tematem będzie taniec, literatura, komiksy i poezja i który odbędzie się w tą sobotę 14 marca w Maison des métallos, przy 94, rue Jean-Pierre Timbaud, w Paryżu.

Całą listę wystaw, warsztatów i innych zabaw można znaleźć na specjalnie przygotowanej stronie: http://www.dismoidixmots.culture.fr/semainelanguefrancaise/ .

Zapraszamy do świętowania!

Komentarzy (0)środa, 26 lutego, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART