Blog | KONKURS

Tags: , , , ,

Zaproszenie do udziału w III edycji Konkursu NanoArt 10-9 im. Profesora Tadeusza Malińskiego, Paryż

Utworzono 10 maja 2017 przez Red. VP

Galeria Roi Doré zaprasza do udziału w III edycji Konkursu NanoArt 10-9 im. Profesora Tadeusza Malińskiego

W związku z sukcesem I i II edycji międzynarodowego konkursu NanoArt 10-9 im. Profesora Tadeusza Malińskiego (2012, 2015), paryska Galeria Roi Doré ogłasza trzecią edycję tego wydarzenia, która objęta jest patronatem Ambasady RP w Paryżu, Ohio University, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie i TVP POLONIA.

Profesor Tadeusz Maliński jest światowej sławy ekspertem z zakresu medycyny, farmakologii i chemii, pionierem w dziedzinie nanomedycyny, dwukrotnie nominowanym do nagrody Nobla w dziedzinie chemii i medycyny. Jego działalność pozostaje jednak mało znana szerszej publiczności. Konkursu NanoArt 10-9 ma na celu propagowanie wiedzy i uhonorowanie innowacyjnej działalności Profesora Malińskiego, dostarczając zarazem artystom nowych źródeł inspiracji.

Tym samym, Konkurs wpisuje się w wielowiekową tradycję związków między sztuką a nauką, nadając jej jednocześnie nowy wymiar dzięki odwołaniu do najnowszych technologii.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy stworzyć maksymalnie 3 dzieła zainspirowane odkryciami Profesora Malińskiego i wypełnić warunki określone przez Organizatora.

Wymagania:
Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Konkursu zgodnie z podanymi wskazaniami, najpóźniej do 14 maja 2017 r.
 •  Zgłosić maksymalnie trzy prace inspirowane działalnością Profesora Malińskiego, stworzone specjalnie na Konkurs (a więc nie starsze niż data ogłoszenia Konkursu) i nieprzekraczające określonych regulaminem wymiarów (100 x 100 cm).
 • Zapoznać się i zaakceptować regulamin Konkursu dostępny na stronie Konkursu pod adresem https://www.art-nano.com/

Nagrody:
I Nagroda: nagroda pieniężna w wysokości 1500 $, ufundowana przez Profesora Tadeusza Malińskiego, oraz wystawa indywidualna w Galerii Roi Doré.

II Nagroda: nagroda pieniężna w wysokości 500 $, ufundowana przez Profesora Tadeusza Malińskiego.

Galeria Roi Doré zastrzega sobie prawo do nieprzyznania jednej lub więcej nagród.

Dzieła finalistów zostaną zaprezentowane na wystawie zbiorowej (czerwiec-lipiec 2017), zorganizowanej przez Galerię Roi Doré. Wernisaż wystawy odbędzie się 24 czerwca 2017 r., w obecności Profesora Malińskiego.

UWAGA!

Artyści, których prace zakwalifikowane zostaną do finału, proszeni będą o dostarczenie do Galerii swoich dzieł na koszt własny najpóźniej do 10 czerwca 2017.
Dzieła zakwalifikowane do finału i zaprezentowane na wystawie zbiorowej należy po wystawie odebrać na koszt własny we wrześniu 2017, najpóźniej 30 września 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Konkursu pod adresem: https://www.art-nano.com/

Poniżej link do artykułu Andrei Gibson (Ohio University, USA) “Artists celebrate Malinski’s nanomedicine work in Paris exhibit”, poświęconego I edycji konkursu NanoArt 10-9 (2012): http://www.ohio.edu/research/communications/nanoart.cfm

Galerie Roi Doré
6, rue Sainte Anastase – 75003 Paris
Tél: + 33 1 42 78 54 42
galerie@roidore.com
www.roidore.com
https://www.art-nano.com/
du mardi au vendredi de 12h00 à 19h00,
le samedi de 13h00 à 20h00, ENTRÉE LIBRE

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Wakacje w obiektywie i na Wikipedii

Utworzono 30 lipca 2016 przez Red. VP

Wikiwakacje logotypZnana wszystkim internetowa encyklopedia Wikipedia organizuje konkurs fotograficzny Wikiwakacje. Jak przeczytać możemy na stronie wydarzenia, jest to „otwarty konkurs fotograficzny, którego celem jest zgromadzenie zdjęć dokumentujących materialne i przyrodnicze dziedzictwo Polski. Zebrane fotografie posłużą wzbogaceniu Wikimedia Commons – zasobów multimedialnych Wikipedii”. Jest to połączenie konkursów Wiki lubi zabytki, którego pierwsza edycja odbyła się w Polsce w 2012 r. i Wiki lubi przyrodę, organizowanego nad Wisłą od 2015 roku. Nadesłane zdjęcia, udostępnione przez autorów na wolnych licencjach Creative Commons, posłużą do stworzenia bazy zdjęć polskiej sztuki, kultury i przyrody, a zarazem będą wykorzystywane jako ilustracje do haseł Wikipedii.

Główną nagrodą w konkursie jest 1500 zł za najlepszą fotografię (1000 zł za drugie miejsce i 500 zł za trzecie) lub 1000 zł za najlepszą fotografię tematyczną (i odpowiednio 750 i 500 zł za kolejne miejsca).

Fotografie można zgłaszać od 11 lipca do 31 sierpnia 2016 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie http://wikiwakacje.pl/


Magda Sawczuk

Komentarzy (0)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Wystawa zbiorowa finalistów konkursu im. Ignacego Jana Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie” z okazji w 75. rocznicy śmierci Paderewskiego

Utworzono 25 czerwca 2016 przez Red. VP

Galeria Roi Doré zaprasza na wystawę zbiorową finalistów konkursu im. Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941) „W służbie sztuce i ojczyźnie”

Wernisaż wystawy: 29 czerwca 2016 r. o godz. 18.00, w 75. rocznicę śmierci Paderewskiego i połączony będzie z pokazem filmu „Paderewski, człowiek czynu, sukcesu i sławy” Wiesława Dąbrowskiego.

Wystawa potrwa do 30 lipca 2016 r., a następnie zostanie przedłużona i wznowiona w dniach 6-28 września br.

PaderewskiNa wystawie finalistów konkursu im. Ignacego Jana Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie” zaprezentowane zostaną dzieła inspirowane życiem i twórczością Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), polskiego kompozytora i pianisty światowej sławy oraz męża stanu, premiera i ministra spraw zagranicznych w 1919 r., delegata pełnomocnego rządu polskiego na konferencji pokojowej w Paryżu, zwieńczonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego, kończącego pierwszą wojnę światową oraz wysłannika rządu polskiego do Ligi Narodów, odznaczonego m.in. Orderem Orła Białego, francuskim Krzyżem Wielkim Legii Honorowej oraz tytułem Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Imperium Brytyjskiego.

Konkurs im. Ignacego Jana Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie” wpisuje się w długą tradycję związków sztuk plastycznych z muzyką, ale także z historią, a nawet z zaangażowaniem politycznym w służbie ojczyźnie w potrzebie. Te popularne w historii sztuki tematy podejmowane są tu na nowo przez artystów wywodzących się z różnych krajów i pokoleń i posługujących się bardzo odmiennymi technikami, od malarstwa do dzieł video.

Na wystawie prezentowane są prace finalistów: Michała Batorego, Piotra Betleja, Henryka Bukowskiego, Marii Janigi, Mariana Kasperczyka, Artura Majki, Martyny Mazur, Hanny Zawy-Cywińskiej & Worpusa (Wiesława Budziejewskiego), oraz prace Andrzeja Pityńskiego, Andrzej Szczepańca Setty i Tomasza Wiatra.


Image 15.05.2016 at 18.19Galerie Roi Doré
6, rue Sainte Anastase
75003 Paris
Tél: + 33 1 42 78 54 42
contest@roidore.com
galerie@roidore.com
www.roidore.com
wtorek-piątek 12.00-19.00, sobota 13.00-20.00 / WSTĘP WOLNY
du mardi au vendredi de 12h00 à 19h00, le samedi de 13h00 à 20h00 / ENTREE LIBRE

KONKURS: http://www.vectorpolonii.com/konkurs_i_j_paderewskiego/

VERSION FRANÇAISE : http://www.vectorpolonii.com/concours-en-hommage-a-ignacy-jan-paderewski/

ENGLISH VERSION: http://www.vectorpolonii.com/fine-art-competition-in-honor-of-ignacy-jan-paderewski/

 

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Ogłoszenie wyników Konkursu im. Ignacego Jana Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie”

Utworzono 17 czerwca 2016 przez Red. VP

Paderewski newsletter NAC

Galeria Roi Doré dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięciu udziału w Konkursie im. Ignacego Jana Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie” na dzieło sztuki inspirowane życiem i twórczością Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941). Spośród nadesłanych prac jury zakwalifikowało do finału dzieła zgłoszone przez następujących artystów (w porządku alfabetycznym):


Michał Batory

Piotr Betlej

Henryk Bukowski

Maria Janiga

Marian Kasperczyk

Artur Majka

Martyna Mazur

Andrzej Pityński

Andrzej Szczepaniec Setta

Hanna Zawa-Cywińska & Worpus (Wiesław Budziejewski)

Wszystkie zakwalifikowane osoby proszone są o niezwłoczne dostarcznie prac do Galerii (najpóźniej do 25 czerwca 2016 r.) oraz o sprecyzowanie cen przekazanych dzieł. Wernisaż odbędzie się 29 czerwca 2016 r. o godz. 18.00, wystawa potrwa od 30 czerwca do 30 lipca 2016 r. Niedostarczenie zakwalifikowanego dzieła w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

 

Image 15.05.2016 at 18.19

Galerie Roi Doré
6, rue Sainte Anastase
75003 Paris
www.roidore.com

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Zaproszenie do udziału w konkursie/ wystawie ku czci Ignacego Jana Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie”

Utworzono 18 maja 2016 przez Red. VP

Paderewski newsletter NACKonkurs im. Ignacego Jana Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie”

Zgłoszenia otwarte do 15 czerwca 2016 r.

Wernisaż wystawy finalistów 29 czerwca 2016 r.,w dniu 75. rocznicy śmierci Paderewskiego
Galeria Roi Doré ogłasza Konkurs im. Ignacego Jana Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie” na dzieło sztuki inspirowane życiem i twórczością Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), polskiego kompozytora i pianisty światowej sławy oraz męża stanu, premiera i ministra spraw zagranicznych w 1919 r., delegata pełnomocnego rządu polskiego na konferencji pokojowej w Paryżu, zwieńczonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego, kończącego pierwszą wojnę światową oraz wysłannika rządu polskiego do Ligi Narodów, odznaczonego m.in. Orderem Orła Białego, francuskim Krzyżem Wielkim Legii Honorowej oraz tytułem Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Imperium Brytyjskiego.

Prace do Konkursu można zgłaszać do 15 czerwca 2016 r., przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy (http://www.vectorpolonii.com/konkurs_i_j_paderewskiego/) oraz zdjęcia prac w wysokiej rozdzielczości (300DPI / ok. 2000×3000 pikseli). Autorzy prac zakwalifikowanych do finału zobowiązują się dostarczyć Organizatorowi oryginalne dzieła na koszt własny i najpóźniej do 25 czerwca 2016 r. Technika wykonania prac konkursowych jest całkowicie dowolna. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nigdy nie były zgłoszone do innego konkursu i nie starsze niż dwuletnie. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace.

Główną nagrodą w Konkursie jest wystawa indywidualna, którą Organizator zaprezentuje w swoich salach wystawowych w terminie ustalonym z laureatem pierwszej nagrody. Prace finalistów zostaną zaprezentowane w trakcie wystawy zbiorowej, której wernisaż odbędzie się w Galerii Roi Doré 29 czerwca 2016 r., w dniu 75-tej rocznicy śmierci Paderewskiego. Wystawa potrwa do 30 lipca 2016 r.


Image 15.05.2016 at 18.19Galerie Roi Doré
6, rue Sainte Anastase
75003 Paris
Tél: + 33 1 42 78 54 42
contest@roidore.com
galerie@roidore.com
www.roidore.com
du mardi au vendredi de 12h00 à 19h00, le samedi de 13h00 à 20h00 / ENTREE LIBRE

 

VERSION FRANÇAISE : http://www.vectorpolonii.com/concours-en-hommage-a-ignacy-jan-paderewski/

ENGLISH VERSION: http://www.vectorpolonii.com/fine-art-competition-in-honor-of-ignacy-jan-paderewski/

 

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Paryż: artyści zakwalifikowani do wystawy, z okazji drugiej edycji konkursu „10-9″ im. Profesora Malińskiego

Utworzono 26 czerwca 2015 przez Luiza

Zrzut ekranu 2015-06-26 o 21.27.58Do wystawy z okazji drugiej edycji konkursu „10-9 NanoArt” im. Profesora Malińskiego (12-27 czerwca 2015 r.) zostało zakwalifikowanych 18 artystów. Jeden z nich, David Apikian, niestety nie mógł ostatecznie wziąć udziału w wystawie. Zakwalifikowani artyści mieszkają i pracują w różnych krajach: Francji, Belgii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. Są to: Piotr Betlej, Dorota Brożyna-Nosarzewski, Joanna Flatau, Katarzyna Dr. H. Goldyn, Halinka Jakubowska, Marian Kasperczyk, Aleksandra Kostiuk, Aliska Lahusen, Monika Loster, Marguerite Madej, Artur Majka, Jacek Malarz, Anna Moskal-Ciempiel, Wela (Elżbieta Wierzbicka), Zbigniew Więckowski, WORPUS (Wiesław Budziejewski) i Hanna Zawa-Cywińska.

Informacje o zakwalifikowanych artystachi ich pracach znajdują się na naszych stronach internetowych.

Zapraszamy do Galerii Roi Doré, 27 czerwca 2015 o godz. 18.00 na ogłoszenie wyników konkursu. Wyniki zostaną także opublikowane na stronach konkursu i galerii. Dziękujemy wszystkim artystom, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu!

Lors de la 2ème édition du concours international « 10-9 NanoArt »en hommage au professeur Malinski, 18 artistes ont été qualifiés pour l’exposition du même nom, du 13 au 27 juin 2015.
Un de ces artistes, David Apikian, n’a malheureusement pas pu participer à l’exposition.
Les artistes qualifiés vivent et travaillent dans différents pays : France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni et Pologne. Il s’agit de: Piotr Betlej, Dorota Brozyna-Nosarzewski, Joanna Flatau, Katarzyna Dr. H. Goldyn, Halinka Jakubowska, Marian Kasperczyk, Aleksandra Kostiuk, Aliska Lahusen, Monika Loster, Marguerite Madej, Artur Majka, Jacek Malarz, Anna Moskal-Ciempiel, Wela (Elisabeth Wierzbicka), Zbigniew Wieckowski, WORPUS (Wieslaw Budziejewski) et Hanna Zawa-Cywinska. Vous trouverez toutes les informations concernant les artistes qualifiés sur nos différents sites.

Nous vous invitons à la Galerie Roi Doré le samedi 27 juin 2015 à 18h pour l’annonce des résultats du concours. Ils seront également communiqués sur les sites du concours et de la galerie. Nous remercions tous les artistes qui ont participé à la 2ème édition du concours!

Komentarzy (0)

Tags:

„Le Cri d’Yvonne” w Théâtre Laboratoire Elizabeth Czerczuk

Utworzono 27 maja 2015 przez Luiza

Logo BlankPremiera spektaklu „Le Cri d’Yvonne” w Théâtre Laboratoire Elizabeth Czerczuk – 30 maja, godz. 20:00.

Le Cri d’Yvonne” (Krzyk Yvonne) jest dziełem, które osadza główną bohaterkę, Yvonne, w centrum rozpadającego się, sztucznego społeczeństwa. Ona gra rolę świadka, lustra, lecz również ofiary tej dekadencji. Tę kobietę o egzotycznej urodzie, można by nazwać dziewicą wszystkich materialistycznych rozważań, w przeciwieństwie do dworu w wyimaginowanym królestwie, w którym ona grawituje od czasu jej zaręczyn z księciem. W obliczu praktycznie bezgrzesznej Yvonne ukazują się niedoskonałości każdego członka dworu, powodując nieopisaną chęć jej morderstwa.

Spektakl po spektaklu, trupa teatralna Elizabeth Czerczuk kontynuuje swoją artystyczną linię, która polega na dostarczeniu widzowi możliwości przeżycia doświadczenia zmysłowego, pełnego dostępu do sztuki, ruchu, choreografii, oryginalnej muzyki i światła.

Adaptacja, reżyseria i choreografia: Elizabeth Czerczuk;

Wystepują: Elizabeth Czerczuk, Zbigniew Rola, Agnieszka Grzybowska, Julien Villacampa, Yann Lemo, Derwinn Green, Hélène Hazaël, Jenn Shinn, Aude Charrin;

Muzyka oryginalna: Matthieu Voni, Światło: Sharron Printz, Kostiumy: Pablo van O’bock

Premiera 30 maja, godz. 20:00

Następnie spektakl będzie prezentowany w czerwcu, w czwartki, piątki, soboty i niedziele.

W każdym numerze „Vectora Polonii” prezentujemy program Théâtre Laboratoire Elizabeth Czerczuk i jego omówienie. Znajduje się w nim również kupon rabatowy uprawniający do zniżki przy zakupie biletu na spektakl teatru. „Vector Polonii” jest dostępny w teatrze.

http://www.theatrelaboratoire.com/

Komentarzy (0)

Tags:

Międzynarodowy konkurs „10-9 NanoArt” im. Profesora Tadeusza Malińskiego – II edycja

Utworzono 25 kwietnia 2015 przez Luiza

affiche_15_6Paryska Galeria Roi Doré, obchodząca w tym roku pięciolecie działalności, ogłasza drugą edycję międzynarodowego konkursu NanoArt dedykowanego działalności profesora Tadeusza Malińskiego.

Tadeusz Maliński jest światowej sławy ekspertem z zakresu medycyny, farmakologii i chemii, pionierem w dziedzinie nanomedycyny, dwukrotnie nominowanym do nagrody Nobla w oraz laureatem wielu międzynarodowych odznaczeń, w tym Presidential Medal of Honor, przyznawanego przez prezydenta USA oraz Kawalerskiego Krzyża Orderu Zasługi od prezydenta RP. Konkurs „10-9 NanoArt” ma na celu uhonorowanie innowacyjnej działalności profesora Malińskiego, wpisując się tym samym w wielowiekową tradycję związków między sztuką a nauką, ale nadając jej jednocześnie nowy wymiar dzięki odwołaniu do najnowszych technologii.

Do konkursu może zgłosić się każdy artysta, niezależnie od stosowanej techniki, zainspirowany odkryciami profesora Malińskiego.

Nagroda:
I miejsce: indywidualna wystawa w Galerii Roi Doré

2 wyróżnienia
Finaliści: udział w wystawie zbiorowej, która odbędzie się w Galerii Roi Doré w dn. 13 – 27 czerwca 2015. Wernisaż: 12 czerwca 2015, w obecności Prof. Tadeusza Malińskiego.

Wymagania:
Aby wziąć udział w konkursie należy:

– Wypełnić i wysłać do 20 maja 2015 formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej konkursu

– Przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym wysokiej jakości zdjęcie swojej pracy lub prac (300 dpi / ok. 2000 x 3000 pikseli; format JPEG lub TIF)

– Zgłoszone dzieło musi być inspirowane pracami Profesora Malińskiego

– Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace

– Prace zgłoszone w poprzedniej edycji konkursu nie zostaną zakwalifikowane

– Technika dowolna

– Rozmiar oryginału nie może przekraczać wymiarów 100 x 100 cm

Informacje praktyczne:
– Kandydatury można zgłasza najpóźniej do dn. 20 maja 2015. Każde zgłoszenie musi zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz plik z fotografią pracy

– Ogłoszenie prac zakwalifikowanych do wystawy zbiorowej: 30 maja 2015

Artyści, których prace zakwalifikowane zostaną do finału, proszeni będą o przesłanie lub przywiezienie do galerii oryginałów na koszt własny najpóźniej do 10 czerwca 2015.
Dzieła zakwalifikowane do finału i zaprezentowane na wystawie zbiorowej będzie można odebrać między 30 czerwca a 10 lipca 2015 na koszt własny.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz formularz znajdują się na stronie konkursu:http://www.art-nano.com/pl.html.

Poniżej link do artykułu Andrei Gibson (Ohio University, USA) “Artists celebrate Malinski’s nanomedicine work in Paris exhibit”, poświęconego I edycji konkursu NanoArt (2012) :

http://www.ohio.edu/research/communications/nanoart.cfm

Zapraszamy do udziału w konkursie i pozdrawiamy!

Galerie Roi Doré – 6, rue Sainte Anastase – 75003 Paris
Tél: + 33 1 42 78 54 42 – galerie@roidore.com – www.roidore.comwww.art-nano.com

du mardi au vendredi de 12h00 à 19h00, le samedi de 13h00 à 20h00


ENTREE LIBRE

Komentarzy (0)

Tags:

Francja: II edycja konkursu „Kreatywna Polka we Francji”

Utworzono 19 marca 2015 przez Luiza

Stowarzyszenie EmiPolka, zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Kreatywna Polka we Francji”, pod hasłem „Pokaż nam swój talent”.

Konkurs jest promocją kreatywnych Polek mieszkających we Francji, wyróżniających się ewidentnym talentem, innowacyjnością i profesjonalizmem.

Nagroda Główna konkursu – Tygodniowy Showroom Pop Up Store.

Showroom handlowo/wystawienniczy, położony w uczęszczanej części Paryża, w którym zwyciężczyni przez tydzień będzie mogła prezentować swoje prace lub zorganizować wystawę.

Przewidujemy również dodatkowe nagrody oraz Nagrodę Publiczności.

Zapraszamy do udziału i czekamy na zgłoszenia do 10 maja 2015, pod adresem mail: contact@emi-polka.com.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej:

http://www.emi-polka.com/#!konkurs/c1ip9

plakat polkaregulamin polka

Komentarzy (0)

Tags:

Konkurs „Literacki Debiut Roku” – IV edycja

Utworzono 04 marca 2015 przez Luiza

ksiazki_240x310_podklad_COATED_RH_do_akceptacjiRuszyła IV edycja konkursu „Literacki Debiutu Roku” organizowanego przez Wydawnictwo Novae Res pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs został zainicjowany, aby promować polskich debiutantów w zakresie literatury pięknej. Głównym celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najlepszej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana drukiem. Konkurs składa się z czterech etapów: naboru tekstów, ich oceny przez Komisję Opiniującą, oceny przez Kapitułę oraz wyłonienia laureatów i wręczenie nagród.

„Literacki Debiut Roku” jest inicjatywą, dzięki której odnajdujemy i promujemy utalentowanych rodzimych debiutantów, których twórczość ma za zadanie odświeżyć polski rynek literacki – mówi Wojciech Gustowski, redaktor naczelny Wydawnictwa Novae Res.

IMG_0217Za nami 2 gale wręczenia nagród, a tradycją już stało się, że fragmenty zwycięskiego utworu w trakcie uroczystości czyta znany aktor. W poprzednich dwóch edycjach byli to Szymon Sędrowski oraz Katarzyna Figura – dodaje Krzysztof Szymański, sekretarz kapituły.

Zgłoszenia do „Literackiego Debiutu Roku” dokonuje autor powieści lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając do dnia 15 kwietnia 2015 roku jej wersję elektroniczną (zapisaną w
formacie .doc lub .rtf na płycie CD lub DVD) na adres: Wydawnictwo Novae Res, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem: „Literacki Debiut Roku”. Na płycie CD/DVD oprócz utworu należy umieścić wypełniony formularz zgłoszeniowy, a do zgłoszenia dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie (szczegóły w regulaminie dostępnym na oficjalnej stronie konkursu www.literackidebiutroku.pl.

IMG_0203aPartnerami konkursu są: Gdynia Literacka, Matras Księgarnie, International Paper, Gazeta.pl Magazyn Charaktery, Magazyn Literacki Książki, oraz Radio Zet Chilli. Patronat honorowy sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

IMG_0150a

Komentarzy (0)



czwartek, 2 kwietnia, 2020

 • Pogoda w Paryżu



  Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


   
 • Kurs walut

 • Newsletter Vector Polonii

 • Partner: ASSOCIATION YOT-ART