Nagroda Międzynarodowej Akademii Kardiologii dla Profesora Tadeusza Malińskiego

Utworzono 29 października 2016 przez Red. VP

malinski-2Profesor Asher Kimichi, Prezydent Międzynarodowej Akademii Kardiologii, ogłosił w Bostonie USA, nazwiska tegorocznych Laureatów nagród w kardiologii za rok 2016. Jedną z trzech najbardziej prestiżowych nagród otrzymał Tadeusz Maliński, Marvin White Chair and Distinguished Professor Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Ohio, USA. Nagroda jest przyznawana w tajnym głosowaniu przez 225 członków Akademii z 35 krajów – profesorów, wybitnych światowych ekspertów w kardiologii.

Otrzymana przez Profesora Malińskiego nagroda została przyznana „za wybitne osiągnięcia w badaniach podstawowych w kardiologii”. Nosi imię niemieckiego Profesora Albrechta Fleckensteina, odkrywcy beta-blokerów grupy skutecznych leków, ciągle używanych do leczenia chorób serca. Wręczenie nagrody odbyło się na XXI Światowym Kongresie Chorób Serca w Bostonie w stanie Massachusetts, USA. W prawie 30-letniej historii tej nagrody, Profesor Maliński jest pierwszym Polakiem, który ją otrzymał. W odczytanym uzasadnieniu, Akademia stwierdza: „Profesor Maliński jest światowej klasy uczonym i odkrywcą, na szczególne uznanie zasługują jego badania w dziedzinie medycyny i biotechnologii. Jest jednym z pionierów nowej dziedziny medycyny, nanomedycyny. Był pierwszym, który wykrył i zmierzył tlenek azotu w komórkach serca i neuronach. Jego najbardziej doniosłym dla kardiologii wydarzeniem było odkrycie roli tlenku azotu w regulacji pojedynczego uderzenia serca. Jest to historyczne odkrycie w światowej nauce. Drugim, równie ważnym, było odkrycie przez Profesora Malińskiego dysfunkcji syntezy tlenku azotu, która jest wspólnym mianownikiem wielu chorób współczesnej cywilizacji, takich jak nadciśnienie, cukrzyca, zawał serca, proces starzenia, choroba Alzheimera i choroba Parkinsona. Profesor Maliński odkrył także nowe systemy analityczne dla wczesnej diagnozy chorób układu sercowo-naczyniowego. Jego prace zostały opublikowane w około 300. publikacjach naukowych i cytowane około 11 000 razy w światowej literaturze medycznej”.

malinski-dyplom

Profesor Maliński otrzymał około 35 nagród i wyróżnień w wielu krajach świata, włączając 7 Doktoratów Honoris Causa, Medal Marii Skłodowskiej-Curie, Nagrodę Złotego Hipolita, Wielki Złoty Medal w Medycynie przyznany przez Société académique Arts-Sciences-Lettres w Paryżu, a także mianowany był do Albert Einstein World Medal in Science. Profesor Maliński jest także członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności oraz Honorowym Obywatelem Śremu.

Materiał udostępniony z archiwum Profesora Malińskiego.
O dokonaniach Profesora Malińskiego pisaliśmy niejednokrotnie na łamach „Vectora Polonii”, m.in. w nastepujących artykułach:

-http://www.vectorpolonii.com/prof-tadeusz-malinski-wybitny-polski-uczony-uhonorowany-tytulem-doktora-h-c-w-poznaniu/
-http://www.vectorpolonii.com/paryz-profesor-tadeusz-malinski-w-galerii-roi-dore/-http://www.vectorpolonii.com/nowy-jork-i-paryz-honoruja-dzialalnosc-i-dokonania-profesora-tadeusza-malinskiego-organizujac-pokaz-filmu-trzy-stany-skupienia-poswieconego-polskiemu-uczonemu/

Komentuj...

*niedziela, 23 lutego, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART