Dziennik Macieja Morawskiego, 5 lutego 2018 r.

Utworzono 06 lutego 2018 przez Red. VP

Moje ostatnie dzienniki, te dotyczące obecnego sporu polsko-żydowskiego, wywołały LICZNE reakcje! Czujna i wybitnie zdolna osoba z Warszawy sygnalizuje mi wypowiedź trzykrotnego ministra obrony i jednokrotnego ministra spraw zagranicznych Izraela, Mosze ARENSA, głoszącą ponoć, iż „WINIENIE POLSKI ZA HOLOKAUST JEST NIEUZASADNIONE”. W tekście tym Arens pisze też, iż istnieje zasadnicza różnica między Polską a innymi narodami Europy, które znalazły się pod okupacją niemiecką, i przypomina skalę kolaboracji ze strony tych czy innych państw europejskich… Arens zaznacza też, że debata wokół polskiej ustawy IPN jest „ubarwiona” przez wspomnienia o antysemityzmie, który istniał w Polsce – przed wojną, w trakcie i po zakończeniu drugiej wojny światowej. Podkreślił on jednak, że należy rozróżniać działania pojedynczych Polaków od działań polskiego rządu na uchodźstwie czy AK. Arens przypomina, że AK – na rozkaz polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie – była ŻYDOWSKĄ ORGANIZACJĄ BOJOWĄ. Ów izraelski mąż stanu stwierdza też: POLACY JEDYNI UDZIELILI JAKIEJKOLWIEK POMOCY BOJOWNIKOM Z WARSZAWSKIEGO GETTA. ALIANCI, USA, WIELKA BRYTANIA I ZSRR po prostu ignorowali powstanie w getcie warszawskim.

Arens podkreślił też, że to rząd Niemiec „w pełni wspierany przez niemiecką ludność” przeprowadził holokaust. Przypomina, że Niemcy mieli w tym swoich sojuszników: Rumunię, której armia ruszyła z Hitlerem na ZSRR i brała udział w ZAGŁADZIE; francuski kolaboracyjny rząd, który wysyłał Żydów do obozów śmierci, czy Słowaków i Węgrów… Arens zaznacza także, iż zorganizowane grupy Ukraińców, Litwinów i Łotyszy brały udział w Shoah…

To jest różnica między Polską a innymi narodami Europy, które znalazły się pod niemiecką okupacją. To może się przyczyniać do drażliwości obecnego polskiego rządu gdy słyszy oskarżenia, że Polska jest współodpowiedzialna za holokaust – konkluduje Arens. Twierdzi on jednak, że przyjęta w Polsce ustawa IPN idzie zbyt daleko i może zaszkodzić dyskusji o tym, co wydarzyło się na polskiej ziemi w czasie holokaustu.

TYLE O TEJ NADESŁANEJ MI PRZEZ BARDZO WYBITNĄ OSOBĘ Z WARSZAWY RELACJI O WYPOWIEDZI MOSZE ARENSA.

Skądinąd otrzymałem też podobno wielce ważną wypowiedź Steana Tompsona… Niestety jakoś nie mogę jej otworzyć!

Kończąc, dodam, że Edward RACZYŃSKI, minister spraw zagranicznych w rządzie generała Sikorskiego, pierwszy uderzył na ALARM W SPRAWIE HOLKAUSTU!!!

Wedle mego ojca, który znał wielu WIELKICH z różnych krajów świata, hr. Edward RACZYŃSKI SWĄ ZDOLNOŚCIĄ PRZEWIDYWANIA PRZEWYŻSZAŁ MĘŻÓW STANU USA I WIELKIEJ BRYTANII!!!

Wszak owi mężowie PO PIERWSZE JAKBY NIE DOSTRZEGALI, IŻ STALIN PO WOJNIE SZYBKO STANIE SIĘ POWAŻNYM ZAGROŻENIEM DLA ICH KRAJÓW, PO DRUGIE, DE FACTO „BYLI JAKBY GŁUSI NA MASOWE MORDOWANIE ŻYDÓW”; jakby w pewnym okresie unikali tego tematu i NAWET NIE ZDOBYLI SIĘ NA ZBOMBARDOWANIE I ZNISZCZENIE TORÓW KOLEJOWYCH WIODĄCYCH NP. DO OBOZU ZAGŁADY W OŚWIĘCIMIU (???).

Tyle od ręki na ten ważny temat!

Komentuj...

*piątek, 24 stycznia, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART