Dziennik Macieja Morawskiego, 30 kwietnia 2018 r.

Utworzono 03 maja 2018 przez Red. VP

Dobrze zorientowany w postawach polskiego społeczeństwa rozmówca podkreśla wielki prestiż Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Często ocenia się pozytywie nie tylko ogrom akcji charytatywnej i szpitalniczej ZPKM, jego obozy, i inne działania, lecz także cechujący go „swoisty nastrój”, „nastrój autentycznie katolicki, nawiązujący do postaw rycerskich, braterskich, stawiających na tak niestety rzadką w Polsce umiejętność dialogu ponad podziałami oraz tak niegdyś zwane dobre wychowanie, styl – w najszlachetniejszym tego słowa znaczeniu, oparty na niezłomnej uprzejmości”!!!

Przed laty, za czasów śp. baliwa hr. Emeryka Augusta Hutten-Czapskiego – przewodniczącego PZKM (1947?-1975), przez pewien krótki czas kanclerza całego Zakonu Maltańskiego w oparciu o liczną wówczas polską emigrację polityczną – ZPKM miał członków i prowadził działalność w kilku krajach Zachodu: we Włoszech, we Francji, lecz nie tylko… Po upadku w Polsce komunistycznego reżimu, od początku lat dziewięćdziesiątych, ZPKM szybko – jak stwierdza mój rozmówca – stał się tam bardzo aktywny! (Dodam tu marginesowo, że śp. Emeryka Czapskiego jego krewni dowcipnie nazywali „hrabia, minister, pułkownik”). Mając dostęp do najwyższych sfer Zachodu, sam Emeryk Czapski wielu ważnych ludzi w owych krajach znał – ZPKM bardzo polskiej walczącej o wolność emigracji pomagał, skutecznie interweniował np. o pomoc dla tych czy innych…).

A teraz SEDNO SPRAWY. Naród polski jest obecnie rozsiany po świecie. Ważne, BY WYBITNI PRZEDSTAWICIELE NASZEJ POLONII STAWALI SIĘ NASZEGO ZAKONU CZŁONKAMI, i w oparciu o Związki KM tych czy innych krajów, czy to otaczali opieką Polonię i jej INSTYTUCJE DOBROCZYNNE, czy też, by popierali takie czy inne działania ZPKM. Myślę, że brak na Zachodzie wybitnych Polaków, którzy by się do tego nadawali!!!

Komentuj...

*czwartek, 9 kwietnia, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART