Dziennik Macieja Morawskiego, 30 czerwca 2017 r.

Utworzono 30 czerwca 2017 przez Red. VP

Wczoraj w jednej z sal słynnego DOMU AKADEMICKIEGO IM. JANA PAWŁA II w ARCUEIL pod Paryżem odbyło się doroczne walne Zgromadzenie POLSKIEGO FUNDUSZU HUMANITARNEGO WE FRANCJI, organizacji będącej właścicielem i mającej w swej pieczy POLSKI DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI W LAILLY-EN-VAL…

Zebraniu przewodniczył jakże wybitny Marek SZYPULSKI, doktór Nauk Humanistycznych UKSW, były długoletni Dyrektor tegoż polskiego Domu Spokojnej Starości, obecnie od lat kilku Prezes PFH… Z odczytanego na zebraniu raportu eksperta od rachunkowości oraz ze sprawozdania obecnej dyrektor Domu – młodej, pięknej Madame Isabelle Regnault, dyplomowanej specjalistki w kierowaniu zakładami opieki socjalnej i medyczno-socjalnej – jasno wynikało, że ten nasz Dom obecnie „dobrze stoi”, jest fachowo administrowany… No i ze sprawozdania tej Pani Dyrektor bardzo jasno też można było wyczuć, że Dom zapewnia bardzo staranną opiekę, także i zdrowotną, swym pensjonariuszom (lekarz i pielęgniarze oraz pielęgniarki)… Tego lata na staż – jak co roku latem – przybędzie do Domu grupa studentek pielęgniarstwa z Krakowa (jedna po drugiej dwie grupy po 6 studentek).

Na to ważne spotkanie do Arcueil zawiózł mnie prezes Roman Czajka, zasłużony działacz tutejszej POLONII. Udał się on ofiarnie na owo późnopopołudniowe walne zebranie do Arcueil – choć następnego ranka, już o 3. rano musiał jechać na lotnisko – by udać się do Bułgarii, gdzie ze swą małżonką leciał na tydzień nadmorskich wakacji! Roman Czajka, od niedawna członek PFH, podobnie jak Marek Szypulski i ja, zabiega o pełne i trwałe podtrzymanie polskiego charakteru owego Domu w Lailly, tego sanktuarium naszej drugiej wielkiej emigracji politycznej! Wszak w Domu tym ostatnie lata swego życia spędzili, obok admirała Unruga i dwóch generałów WP, mego ojca – długoletniego ambasadora Wolnej Polski we Francji, tak cenionego przez de Gaulle’a; obok dyplomatów RP, takich jak np. Żaneta Zabiełło i radca Parczewski; dziennikarzy, jak Tadeusz Piotrowski, czy też słynnego, jakże bojowego redaktora naczelnego nieugiętej SYRENY, także czołowego przywódcy tak wówczas zwanych paryskich NIEZŁOMNYCH: dr praw Stanisław Paczyński, polscy arystokraci tacy jak „Pucek” Potocki, Zofia z ks. Radziwiłłów Pawłowa Zdziechowska, artysta malarz Heraliusz ks. Lubomirski; obok cenionych postaci takich jak: pisarka Zofia Romanowicz i jej mąż, zasłużony księgarz; jak słynny genealog Szymon Konarski, a także wielu innych i emigracyjnych zasłużonych w walce z KOMUNĄ polskich uchodźców politycznych, aktywnych członków SPK, polskiego związku inwalidów, emigracyjnych stronnictw politycznych… Dodam jeszcze, że ów Dom często odwiedzały niegdyś zgoła czołowe (!!!) postacie emigracji, z samym Edwardem Raczyńskim na czele! Także Józef Czapski, który ze swą siostrą Marynią spędzał tam kilkakrotnie po kilka tygodni latem; dalej: minister Aleksander Demidowicz Demidecki ze Stronnictwa Narodowego, i liczni, też bardzo wybitni inni. Po roku 199O. dom z reguły odwiedzali ambasadorowie już wolnej Polski. Także w domu składały wizytę zgoła czołowe osobistości niepodległej RP, na przykład jakże szlachetna, tak nam (to jest Markowi Szypulskiemi i mnie) bliska Maria z Mackiewiczów Kaczyńska, której towarzyszyła też nam wielce droga dyrektor Izabela z Głowackich Tomaszewska.

Rzecz jasna liczę na rychłą wizytę w Lailly nowego ambasadora RP, tu wybitnego profesora UJ-otu, Tomasza Młynarskiego…

Z prezesem Czajką chcielibyśmy zaplanować wycieczkę do Lailly polskich Senatorów i naszej telewizji – marzymy o tym, by zbudować tak czy inaczej STAŁĄ WIĘŻ MIĘDZY POLSKĄ A LAILLY. Ojciec mój – zawsze dogłębnie przekonany, że KOMUNA lada chwila musi runąć – już przed laty mawiał, że gdy Polska odzyska NIEPODLEGŁOŚĆ, DOM W LAILLY STANIE SIĘ CENNYM MIEJSCEM WYPOCZYNKU DLA ELITY POLSKICH STARCÓW (???). I OŚRODKIEM DIALOGU Z FRANCJĄ…

Komentuj...

*czwartek, 22 sierpnia, 2019

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART