Dziennik Macieja Morawskiego, 28 stycznia 2017 r.

Utworzono 28 stycznia 2017 przez Red. VP

Ostatnio w mym dzienniku uwydatniałem to, że Konstanty Łubieński dostarczał RWE dużej wagi informacje o sytuacji politycznej w PRL-u (sprecyzuję teraz: także o rozgrywkach na szczycie partii). Łubieńskiemu zapewne szło o to, by nasze Radio owe rozgrywki i postawy ujawniało, i tym samym demaskowało zwolenników metod silnej ręki, jak mawiano, „zamordyzmu na 102”. Łubieński – dobrze zorientowany w sprawach gospodaczych – wskazywał na pewne, jego zdaniem błędne, zagrania ekonomiczne władz… Rzecz jasna, nie pamiętam dokładnie co nam Łubieński przekazywał, zresztą zdarzało się, że prowadził on długie, wielogodzinne rozmowy z dyrektorem Zygmuntem Michałowskim, przy których nie byłem obecny.

Od początków istnienia RWE, zdobywanie wiadomości o tym, co naprawdę ma miejsce w PRL-u było dla nas problemem zasadniczym. Ludzie w kraju, pozbawieni rzetelnej informacji, rzecz jasna w pierwszym rzędzie chcieli znać fakty, przez reżym ukrywane czy przeinaczane. Wiemy jak swego czasu całym krajem – ze sferami kierowniczymi partii włącznie – wstrząsnęły (!!!) rewelacje Józefa Światły!!! („Za kulisami bezpieki i partii”)… W latach nieco późniejszych, informacje podawane przez RWE przyczyniły się do „październikowych przemiam”. Mądra i ostrożna postawa Jana Nowaka – tak przez niektórych wówczas atakowana – pozwoliła skądinąd Polsce uniknąć dramatu à la węgierski… A to podczas gdy – ponoć nieodpowiedzialne audycje naszej sekcji węgierskiej – chyba nie odegrały pozytywnej roli…

Oficjalnym, etatowym polskim korespontdentem informacyjnym RWE, Nowak mnie zamianował w roku 1965. Pasjonując się polskimi sprawami, porzuciłem wówczas dobrze się zapowiadającą pracę we francuskim piśmie finansowym… Ale już od lat, od roku 1956 współpracowałem jako freelancer z paryskim biurem RWE, głównie z Zygmuntem Michałowskim, który przed przeniesienem go do Monachium przez pewien czas był korespondentem informacyjnym w Paryżu…

Przed laty jednym z czołowych mych krajowych rozmówców był np. ceniony polski dziennikarz, Jerzy Mond – człowiek, który ponoć pierwszy rzucił hasło „Polska Wiosna w Październiku”(Mond następnie wybrał w Paryżu wolność).

Zdobywałem nieraz naprawdę ciekawe informacje. Prowadziłem długie rozmowy, też między innymi z odwiedzającymi Paryż ludźmi, takimi jak Jerzy Zawieyski, Zbigniew i Jerzy Makarczyk, Zbigniew Herbert, Krzysztof Morawski, Tadeusz Mazowiecki, Tadeusz Myślik i bardzo wielu innych… Widywałem także na polecenie Nowaka niektórych ludzi PAX-u, np. Jerzego Reiffa… Widywałem tych czy innych cudzoziemców robiących z Polską interesy…Jak mawiał Nowak, miałem nosa, dobrą orientację w tym, co w Polsce zachodziło. Potrafiłem również unikać nasyłanych przez SB prowokatorów.

Ludzie PRL-u prowadzili bezustannie kapampanie godząch we mnie pogróżek i oszczerstw… Zaciążyło to poważnie na życiu, a także zdrowiu np. mej żony…

Szereg informacji dostarczali mi ci lub inni cudzoziemcy, odwiedzający z tych czy innych przyczyn Polskę cudzoziemscy przyjaciele naszego Radia, np. Francuzi…

Jak już pisałem, w pewnym długim okresie wręcz rewelacyjnych danych o sytuacji w PRL-u dostarczał mi paryski przedstawiciel lubelskiej opozycyjnej katolickiej grupy „Spotkania” (Janusz Krupski i inni ) – odważny i bardzo w walce z „czerwonym” czynny Piotr Jegliński. (Jak się ostatnio dowiaduję, „czerwone służby” ponoć knuły plan otrucia w Paryżu Jeglińskiego – tego tak niezwykle sprawnego przeciwnika PRL-u).

Rzecz jasna, informacje o tym, jak naprawdę przedstawia się sytuacje i nastroje w PRL-u napływały do nas w różnych okresach całym szeregiem kanałów. Na przykład po 1976 roku – o ile wiem – wiele naszej dyrekcji przekazywały coraz to potężniejsze krajowe ruchy opozycyjne, np. KOR…

Jedno chyba pewne: właśnie owe ukrywane przez władze PRL-u informacje stanowiły zupełnie podstawowy element popularności naszego Radia, przyciągały doń miliony słuchaczy…

Komentuj...

*środa, 27 maja, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART