Dziennik Macieja Morawskiego, 27 stycznia 2018 r.

Utworzono 27 stycznia 2018 przez Red. VP

Jak się dowiaduję od reżysera Piotra Morawskiego (w odpowiedzi na pytanie czytelnika, wyjaśniam: syna mego stryjecznego brata Kazimierza, a prawnuka księcia regenta Zdzisława Lubomirskiego, który 14 listopada 1918 wraz z całą Radą przekazał władzę Józefowi Piłsudskiemu), spotkanie dotyczące paryskiej ambasady Wolnej Polski ma się jednak odbyć w lutym tegoż roku!

Piotr Morawski, ceniony, wielokrotnie nagradzany filmowiec, przedstawi na tym paryskim spotkaniu dwa ze swych licznych filmów: film o Kajetanie Dzierżykraj-Morawskim, niegdyś w MSZ-cie zwanym KADEMOREM, byłym kierowniku MSZ-u w obalonym zamachem majowym Rządzie Witosa, później przez ładnych kilkanaście lat ambasadorze legalnego Rządu RP na wychodźstwie w Londynie przy władzach Francji, człowieku cenionym przez DE GAULLE’A…; drugi film o mnie, korespondencie informacyjnym RWE w Paryżu, i także przez jakiś czas współpracowniku dyplomatycznym paryskiej delegatury tak zwanego Rządu Londyńskiego RP, weteranie Zimnej Wojny „niszczonym” jako „szpion” przez PRL… Ten film Piotr Morawski zrealizował w ramach kinematograficznej firmy Mirka Chojeckiego i Piotra Weycherta…

Ale najważniejszą zapewne cześcią tego paryskiego spotkania będzie wypowiedź dra hab. Rafała HABIELSKIEGO – profesora, ile się nie mylę – UW, członka Polskiej Akademii Umiejętności, laureata nagrody imienia Jerzego Giedroycia za książkę pt. „Życie społeczne i kulturalne emigracji”… Wypowiedź tego słynnego uczonego dotyczyć ma tajnych raportów dla władz RP w Londynie mego ojca, chyba za okress 1943 a koniec lat sześćdziesiątych. Te rewelacyjne raporty, które profesor Habielski opracował i wyda w IPN-ie, winny były ukazać się w druku już przed laty… Ktoś RZEKOMO (???) temu przeszkodził, będąc zdania, że co ważne było w tym okresie, „to dialog z lewicowym rewizjonizmem, a obrońcy Polski przedwrześniowej (???) grali rolę marginalną”.

Komentuj...

*wtorek, 21 stycznia, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART