Dziennik Macieja Morawskiego, 27 lipca 2016 r.

Utworzono 27 lipca 2016 przez Red. VP

Morawski foto 1 (1)

Zagadnieniem, które już od pewnego czasu żywo mnie interesuje, jest modernizacja domów dla starców. W związku ze starzeniem się społeczeństw naszych krajów, liczba tych domów wzrasta i wzrastać będzie. Ważne jest więc, by w porozumieniu z Komisją Europejską wziąć byka za rogi i we współpracy z gerontologami i socjologami w jednym czy dwu odpowiednio wybranych domach tego typu przeprowadzić szereg eksperymentów. Jednym z problemów tych domów jest to, że ich pensjonariusze są osamotnieni, nie mają stałego kontaktu z rodzinami i z przyjaciółmi… Należy więc wypracować koncepcję stosunkowo łatwej łączności informatycznej, pozwalającej (w oparciu o odpowiednio dobrany gatunek komputerów) pensjonariuszom na prowadzenie dialogu i utrzymywanie kontaktu wizualnego z bliskimi… Jak słyszę, wielkie firmy produkujące odpowiedni sprzęt komputerowy już wiele uwagi poświęcają temu tak „przyszłościowemu” zagadnieniu.

Inny istotny problem, to potrzeba utrzymania pensjonariuszy w niezłej formie fizycznej i w dobrym nastroju. Zdaniem ekspertów, dużą pomocą mogłaby tu być joga – kursy jogi fachowo prowadzone przez dobrych w tej dziedzinie specjalistów.

Skądinąd ważne, by domy dla starców były otwarte na świat, często przez ludzi z zewnątrz odwiedzane; by np. dysponowały pewną liczbą pokoi hotelowych.

Polsko-Europejski Dom Spokojnej Starości w Lailly-en-Val w przepięknej Dolinie Loary, powołany do życia na początku drugiej połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia dzięki dotacji Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców – dotacji uzyskanej przez Ambasadę Wolnej Polski w Paryżu i skupione wokół niej wielkie organizacje emigracyjne. Pierwszym i długoletnim pensjonariuszem Domu był nasz bohater narodowy waleczny obrońca Helu, admirał Józef Unrug. Jest on pochowany w odległym o 80 km Montresorze. A na cmentarzu w Lailly znajduje się kilkadziesiąt grobów polskich bojowników o niepodległość (np. ambasadora Kajetana Morawskiego, kawalera Orderu Orła Białego; generała Kruszewskiego, długoletniego dowódcy tak znienawidzonego przez komunę KOP-u; generała Antoniego Trzaska-Durskiego; redaktora Syreny, Stanisława Paczyńskiego; Władysława Wolskiego; Tadeusza Parczewskiego…). W Domu przebywali też wybitni polscy pisarze, np. Zofia Romanowicz czy Jan Winczakiewicz, a często odwiedzał go również Józef Czapski z siostrą Marią.

Obecnie Dom ten powoli traci polski charakter. Dziś jest w nim tylko 10 pensjonariuszy Polaków…

Prezesem mającego Dom w swej pieczy Polskiego Funduszu Humanitarnego we Francji jest doktor Nauk Humanistycznych UKSW, Marek Szypulski.

Dom od roku 2008 jest pod wysokim protektoratem Parlamentu Europejskiego. Uważam, że ów ośrodek winien stać się europejskim centrum eksperymentalnym owych nowych metod opieki na starcami, a także nawiązać w porozumieniu z rządem RP i w oparciu o polskich naukowców dialog z odpowiednimi, niekiedy ponoć już bardzo nowoczesnymi Domami w kraju (jak na razie, dom ściśle współpracuje tylko z Domem Helclów w Krakowie). Dom skądinąd mym zdaniem winie we współpracy z Vectorem Polonii oraz Ambasadą czy Konsulatem Generalnym RP w Paryżu stać się znowu ostatnią przystanią dla polskich artystów i intelektualistów, przystanią zapewniającą im możliwość dalszej pracy twórczej.

Swego czasu Dom odwiedziła i otoczyła go swą czynną opieką pani prezydentowa Maria z Mackiewiczów Kaczyńska, osoba tak szlachetnej i patriotycznej postawy. Towarzyszyła jej jakże zasłużona dyrektor Izabela Tomaszewska. Może teraz zechciałaby nasz Dom odwiedzić i pomóc nam podnieść jego rangę pani Agata Duda?! Ośmielam się wystąpić z taką sugestią. Apeluję także do polskich europosłów, by poparli koncepcję zacieśnienia współpracy naszego Domu z zajmującymi się tak ważnym problemem potęgującej się liczby starych obywateli Unii komisjami Parlamentu Europejskiego i dyrekcjami Komisji Europejskiej.

Komentuj...

*wtorek, 25 lutego, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART