Dziennik Macieja Morawskiego, 21 września 2017 r.

Utworzono 21 września 2017 przez Red. VP

Stale nie wiem (!!!), kiedy odbędzie się w Ambasadzie RP w Paryżu spotkanie dotyczące mającego się ukazać w IPN-ie pod redakcją słynnego profesora dra hab. Rafała Habielskiego zbioru tajnych raportów mego ojca Kajetana Dzierżykraj-Morawskiego, zwanego niegdyś w MSZ-cie KADEMOREM, przez ćwierć wieku ambasadora Wolnej Polski we Francji! Chodzi o dokument kapitalnej wagi, będący świadectwem walki naszej emigracji, także w jej początkowych, jakże trudnych, latach. Uwydatnia znaczną jednak rolę tak zwanej dyplomacji emigracyjnej, np. w okresie, gdy wielkonakładowy wówczas komunistyczny dziennik L’Humanité na pierwszej stronie pisał o nas: POLSCY ZDRAJCY I BANDYCI SPOD ZNAKU ANDERSA…

Raporty te opisują wielką aktywność naszych ówczesnych organizacji emigracyjnych, ich NIEUGIĘTE postawy… (Po dziś dzień, różni swego czasu zwolennicy REWIZJONIZMU i dialogu z „rozsądnymi” siłami PZPR-u, ludzie wywodzący się np. z tak zwanej NOMENKLATURY nie cenią owych tak zwanych NIEZŁOMNYCH, stawiających NA CAŁKOWITE WYZWOLENIE SIĘ ze śladów po PRL-owskim systemie… Obecne rozgrywki polityczne w Polsce, do których mieszkając w Paryżu nie mieszam się, być może jednak w pewnej mierze są dalszym ciągiem owych starych sporów…???).

Mirosław Chojecki – czy też raczej firma przez niego kierowana – zrealizowała 2 filmy. Pierwszy o KADEMORZE i o działalności w kraju i na emigracji tego polskiego dyplomaty, kierownika MSZ-u w obalonym zamachem majowych Rządzie Witosa, później pierwszym ze wszystkich ambasadorów przy rządzie de Gaulle’a, rezydującm wówczas w w Algierze (jesień 1943 – Rząd RP w Londynie PIEWSZY uzna rząd WOLNEJ FRANCJI de Gaulle’a)… Ceniony przez de Gaulle’a, mający jego ciche poparcie Kademor następnie przez długie lata kierował „AMBASADĄ WOLNEJ POLSKI W PARYŻU”. Drugi film, też dzieło firmy CHOJECKIGO, i też mający tegoż samego dnia być wyświetlonym w paryskiej Ambasadzie RP, po odczycie słynnego profesora Habielskiego, to film o mnie, długoletnim korespondencie informacyjnym RWE w Paryżu (szpionie jak mówili PRL-owcy), weteranie zimnej wojny (międy innymi ciężka choroba mej żony, spowodowana stałym zastraszaniem przez SB), wreszcie współpracowniku dwóch następców mego ojca – dwóch kolejnych delegatów rządu RP Xawerego Reya i Jerzego Ursyna-Niemcewicza (będąc akredytowanym przy Quai d’Orsay jako stały korespondent RWE, mimo nalegań ówczesnego premiera Sabbata, nie mogłem zostać oficjalnym szefem delegatury rządu RP na wychodźstwie w Londynie we Francji).

Co do owego odczytu profesora Habielskiego i wyświetlenia dwóch wyżej wymienionych filmów i spotkania w Ambasadzie RP w Paryżu, będzie to piękny i wielkiej politycznej wagi gest; hołd złożony znienawidzonej przez PRL dyplomacji Wolnej Polski, całej tej naszej emigracji, która o wolność Polski niezłomnie walczyła!!

Komentuj...

*piątek, 18 października, 2019

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART