Dziennik Macieja Morawskiego, 17 lutego 2018 r.

Utworzono 20 lutego 2018 przez Red. VP

Przenoszenie się na stałe do Izraela francuskich Żydów osiągnęło w latach 2014 i 2015 kolejno cyfry: 7238 i 7835 osób. Ale w roku 2016 już tylko około 5000 Żydów wyemigrowało stąd do Izraela, zaś w roku 2017 jedynie 3556…
Co do ogólnej liczby Żydów z różnych krajów, osiadających w Izraelu, to w roku ubiegłym wyniosła ona około 28000 osób (w tym np. około 7000 z Rosji, 6881 z Ukrainy, kilka tysięcy z USA)…

AGENCJA ŻYDOWSKA (Jewisch Agency for Israel, nazywana w skrócie JAFI albo SOCHNUT) rozwija działalność w wielu krajach świata. Poświęca wiele uwagi rozwojowi gospodarczemu Izraela oraz problemowi zwiększania jego zdolności do przyjmowania Żydów z diaspory chcących się tam, w Izraelu, na stałe osiedlić! Jest organem wykonawczym Światowej Federacji Syjonistycznej.

W Polsce – jak słyszę – sprawnie działalność rozwija biuro Fundacji Agencji Żydowskiej… Prowadzi ono działalność edukacyjną, oraz udziela pomocy osobom pochodzenia żydowskiego, chcącym osiąść w Izraelu, tam wyemigrować w ramach tak zwanej alii, czyli powrotu do ojczyzny przodków.

Stosunkowo wysoka liczba francuskich Żydów, którzy przenieśli się na stałe do Izraela w latach 2014 i 2015 wiązała się wtedy z wówczas sporą aktywnością islamskich terrorystów – np., lecz oczywiście nie tylko, z zamachem na sklep koszerny w Paryżu, w którym zginęły 4 osoby.

Skądinąd ostatnio prasa paryska uwydatnia to, że w szeregu krajów na nowo pojawia się teraz – propagowany przez środowiska skrajnie islamskie, lecz nie tylko – ANTYSEMITYZM… Na przykład sprawę tę sygnalizuje już w wielkim pierszostronicowym tytule poważny tygodnik l’OBS, który sprawie tej w swym numerze z 5 2 2018 poświęcił sporo stron. Tak, kartka tytułowa tego intelektualnie utrzymanego na wysokim poziomie pisma przynosi zdjęcie propalestyńsknej manifestacji w Berlinie w grudniu 2017. Na zdjęciu widać płonący izraelski sztandar podpalany przez manifestantów. A w innym tytule, już wewnątrz pisma, przed kilku artykułami ów problem analizującymi, znaleźć można wybite grubym drukiem stwierdzenie: SZWECJA, NIEMCY, BELGIA, FRANCJA – NOWA FALA JUDEOFOBII. (Przytoczę tytuł niektórych artykułów: Wielki strach Żydów z Malmo; Niemcy – widma przeszłości, itd., itd.
Kończąc, pokreślę, iż młody polski naukowiec, który z jednej strony ma wiele do czynienia z analizą socjologiczną nastrojów w Polsce, a z drugiej strony wiele podróżuje, twierdzi, że sympatia dla Izraela do niedawna była u nas b. mocna, o wiele mocniejsza od tej w wielu innych krajach. Nie wie jednak, jak na te tak dotąd Izraelowi przychylne postawy wpłyną jego zdaniem mocno przesadzone i dziwnie niezręczne reakcje Izraelczyków na nową ustawę dotyczącą IPN-u… Dodaje, że zna w Polsce gotowych w razie potrzeby walczyć w obronie Izraela kilku polskich studentów. Ci studenci-katolicy są także naprawdę przejęci cienkim losem starodawnych wspólnot chrześcijańskich z Bliskiego Wschodu, oraz panoszeniem się nawet w Libanie fanatyków spod znaku Hezbollahu. Zabawnie mówią: To Hezbollah Izraelowi zagraża, a nie jakaś polska ustawa…

Komentuj...

*sobota, 18 stycznia, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART