Dziennik Macieja Morawskiego, 14 lutego 2017 r.

Utworzono 14 lutego 2017 przez Red. VP

J.E. arcybiskup Henryk HOSER, biskup ordynariusz warszawsko-praski został mianowany specjalnym wysłannikiem Stolicy Apostolskiej do Medjugorje…Ta jego misja ma ponoć na celu „dokładne poznanie tamtejszej sytuacji duszpasterskiej, a zwłaszcza potrzeb tak licznych wiernych, którzy tam pielgrzymują, oraz na tej podstawie zasugerowanie ewentualnych inicjatyw duszpasterskich na przyszłość.”… Stolica Apostolska w specjalnej nocie też podkreśla, iż arcybiskup Hoser kontynuując posługę ordynariusza warszawsko-praskiego zakończy tę zleconą mu teraz misję latem bieżącego roku…

Jedno pewne: trudna sprawa objawień Matki Boskiej w tym miasteczku Bośni i Hercegowiny wywołuje kontrowersje, oraz – biorąc pod uwagę potęgującą się liczbę udających się tam pielgrzymów – jest zadaniem wielkiej wagi dla Kościoła. Powierzenie rozpatrzenia tej sprawy arcybiskupowi Hoserowi jest moim zdaniem dowodem rozwagi i mądrości Stolicy Apostolskiej. Rzecz w tym, iż J.E. Hoser, z wykształcenia lekarz, człowiek ogromnej kultury, obyty w świecie, między innymi znający dobrze: problemy religijności afrykańskiej, także np. problemy kościoła Francji, jest naprawdę bardzo wybitnym, sprawnym arcykapłanem w naszych – z wielu przyczyn (takich jak np., lecz oczywiście nie tylko, ogromny i bardzo teraz szybki postęp wiedzy) – trudnych czasach… Jest kimś o otwartym i czujnym spojrzeniu, kimś naprawdę świadomym postaw duchowych ludzi współczesnych, tak potrzebujących jednak pewnej dozy „cudownego wsparcia i religijnych emocji”…

Hoser był w latach 1997 w Paryżu „szefem” tutejszej Regii Ks. Pallotynów, kierował słynnym Centre du Dialogue. Pewna liczba paryskich Polaków przypomina sobie np. spotkanie w Centre du Dialogue w roku 1997 z Jerzym GIEDROYCIEM, z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania KULTURY. O ile pamięć mnie nie myli, dialog z Panem Jerzym wtedy prowadził profesor Jerzy KŁOCZOWSKI z Lublina (KUL), a wprowadzenia dokonał Ks. HOSER… A w 2000 roku Ks. Hoser przewodniczył pogrzebowi Jerzego Giedroycia, a to zgodnie z prośbą Pana Jerzego, który choć nieraz Kościół ostro krytykował, bynajmniej nie był ateistą, który przed swym zgonem jasno stwierdził, że pragnie mieć pogrzeb katolicki!

Jak dobrze pamiętam, Jerzy Giedroyc wysoko stawiał Ks. Hosera… Przypominam sobie np. jak w czasie obiadu u redaktor Danuty Szumskiej Pan Jerzy dał wyraz temu, iż w pełni docenia wyjątkową rolę paryskiego pallotyńskiego Centrum Dialogu, oraz wielka inteligencję i otwarte właśnie na dialog postawy księdza Hosera… (na owych spotkaniach u Danuty Szumskiej bywało sporo wybitnych osób różnych orientacji – rzecz jasna nie tylko ludzie wierzący). Gwoli dokładności dodam, że Giedroyc, który zupełnie niewątpliwie (mocno to podkreślam) miał ogromne uznanie dla Księdza Hosera, cenił czy lubił też inne osoby z polsko-paryskiego środowiska Pallotynów, np. księży Józefa Sadzika, Zenona Modzelewskiego, Mariana Falenczyka, Floriana Kniotka i jakże zasłużoną redaktor Danutę Szumską…

Komentuj...

*czwartek, 2 kwietnia, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART