Dziennik Macieja Morawskiego, 13 stycznia 2018 r.

Utworzono 13 stycznia 2018 przez Red. VP

Aby móc stawić czoła czającym się za rogiem najbliższej przyszłości zagrożeniom, Unia Europejska winna w krótkim czasie przeprowadzić zaplanowane przez prezydenta Macrona reformy, np. wyposażyć się we wspólny budżet w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa…, i ogólnie biorąc usprawnić się, stać się bardziej zwartą, itd., itd. Ale może zacznę od tego, co stanowi mogące dość rychło nadejść zagrożenia! Tak więc nie można wykluczać poważnego potęgowania się zamętu w tych czy innych krajach Afryki; wstrząsów np. w Tunezji, Algierii, tych czy innych krajach tak zwanej czarnej Afryki. Następnie problem może stwarzać ewolucja polityczna w tych czy innych krajach Europy. Nawet gdy chodzi o Niemcy, to ponoć niektórych z politologów niepokoją dwie rzeczy: 1). wpuszczony tam nadmiar „uchodźców” muzułmańskich, dających mocno na nerwy niemieckiemu społeczeństwu, 2). sojusz polityczny pani Merkel z socjaldemokracją, sojusz obu centrowych sił, co może w przyszłych wyborach „dać wiatr w żagle” skrajnej prawicy…

Pewien problem stanowi też niepotrzebny konflikt Unii z Polską, de facto z całą Grupą Wyszehradzką. Europa musi w obliczu owych czających się zagrożeń umacniać swą jedność, a tymczasem zapewne nieudolność Komisji Europejskiej spowodowała BREXIT, i inne rozdźwięki, służące jedynie Europy wrogom… Co do w dużej mierze szkodliwego dla Unii konfliktu z Polską, zadaniem milionowej Polonii francuskiej jest apelować do tak wybitnego prezydenta Macrona o leżący w interesie i jednych, i drugich przyjacielski kompromis, o przyjacielski dialog z premierem Mateuszem MORAWIECKIM – tym niegdyś młodocianym BOHATEREM WALKI Z KOMUNISTYCZNYM REŻIMEM O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ DLA POLSKI.. Tak jak to nieraz podkreślali Józef Czapski i mój ojciec, przyjaźń polsko-francuska ma ogromne znaczenie. A ojciec mój dodawał, że pragnie „Europy na francuskim sosie”, opartej na wolnościowych – nacechowanych poszanowaniem drugich i wolą przyjacielskiego dialogu – wartościach francuskiej kultury politycznej!!

Kończąc, zaznaczę jeszcze, iż modnym się stało nazywanie Mateusza Morawieckiego „polskim Macronem”, i że panuje przekonanie, iż ci dwaj panowie łatwo mogą „się dogadać”, znaleźć wyjście ze sporu, moim zdaniem w pewnej mierze polegającego na nieporozumieniu…

Komentuj...

*środa, 19 lutego, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART