Dziennik Macieja Morawskiego, 1 stycznia 2018 r.

Utworzono 01 stycznia 2018 przez Red. VP

Wczoraj wieczorem z uwagą wysłuchałem noworocznych życzeń prezydenta Macrona, który – co mnie szczególnie zainteresowało – niewątpliwie mocno zaapelował o bardziej suwerenną, bardziej demokratyczną, bardziej zjednoczoną Europę!! Co mnie z miejsca uderzyło, to to (niestety nie mam jeszcze w ręku wydrukowanego całego tekstu tego ważnego jego przemówienia /!!/ – pierwszego stycznia nie ukazują się tu gazety), iż Macron najwyraźniej zwrócił się do WSZYSTKICH EUROPEJCZYKÓW – najwyraźniej śmiało chce budować nową Europę; chce sprawę szybko pchnąć naprzód! Wskazał, że rok 2018 będzie miał dla naszego kontynentu wielkie znaczenie!! Podkreślił bardzo chyba wyraźnie potrzebę Europy wyzwolonej ze szkodliwego eurosceptycyzmu. Jednym słowem stawia on chyba wyraźnie na Unię – powiedziałbym – SPRAWNIEJSZĄ NIŻ DOTYCHCZAS. No i uwydatnia znaczenie dialogu francusko-niemieckiego… Tak, sprawa niemiecka zdaniem mych przyjaciół politologów wymaga wzmożonej czujności. Niepokojąca jest obecna ewolucja polityczna Austrii… Ale i w republice niemieckiej zaczynają się umacniać nieco niepokojące siły (?). Sprawna, solidna i solidarna Unia Europejska jest konieczna, by rozwój owych sił przyhamować… Pani Merkel popełniła kilka błędów, np. ten z przyjęciem zbyt wielu „uchodźców”… NA SZCZĘŚCIE SYTUACJA EKONOMICZNA EUROPY ULEGŁA POPRAWIE. Nowy i poważny kryzys gospodarczy miałby być może fatalne skutki. (Nie należy zapominać historii XX wieku).

Myślę, że konieczny dialog Dudy i Morawieckiego z Macronem to zagadnienie wielkiej, historycznej wagi! Zgodnie z wytycznymi mego ojca i z postawą Generała de Gaulle’a, który Polskę – potrafiącą mimo wszystko zachować swą tożsamość i pozostawać sobą – naprawdę wysoko cenił, należy wielką wagę przywiązywać do długowiekowej przyjaźni i współpracy polsko-francuskiej! Jak kiedyś powiedział genialny polski malarz i myśliciel Józef CZAPSKI, dla nas Polaków Francja to druga ojczyzna, a Paryż to stolica kulturalna świata!! Józio Czapski był przyjacielem, i zapewne nauczycielem zmarłego w roku 1959 w wieku 32. lat francuskiego malarza Jeana Colin d’Amiens, a więc rodaka prezydenta MACRONA, też pochodzącego z miasta Amiens, i także z tamtejszego środowiska lekarzy… Może w czasie jednej ze swych wizyt w Polsce, Macron mógłby odwiedzić w Krakowie słynny Pawilon Czapskiego!

No i jeszcze jedno! Licząca w swych szeregach ludzi wybitnych, tak dla Francji zasłużona Polonia francuska: Maria Curie-Skłodowska, lecz także polscy górnicy i robotnicy, którzy po pierwszej wojnie światowej wzięli tak wydatny udział w odbudowie np. północnej Francji, już wiele robi na rzecz wymiany i współpracy obu tych naszych bratnich narodów. Dodam tylko, iż – biorąc pod uwagę to braterstwo – rząd RP winien zwiększyć ilość klas nauczania francuskiego w polskich liceach. Trzeba też „propagować” współpracę („des jumelages”) szkół francuskich i polskich…

Komentuj...

*środa, 1 kwietnia, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART