Ślepy zaułek nacjonalizmu – bez odwołania

Utworzono 05 czerwca 2013 przez admin

Czesława Paczkowska 
www.tygodnik.lt 

16 maja w Wileńskim Stygwilądzie Dzielnicowym podjęto decyzję w głośnej ostatnio sprawie usunięcia polskich nazw ulic z domów prywatnych w rejonie wileńskim. Sąd oddalił wniosek komornika o ukaranie dyrektor administracji rejonu wileńskiego, Lucyny Kotłowskiej.  

Zgodnie z wnioskiem żądano od niej zapłacenia mandatu w wysokości tysiąca litów za każdy dzień zwłoki w wykonaniu nakazu sądowego. Od orzeczenia przysługuje 7-dniowy termin odwołania się do sądu wyższej instancji.  

Jak widzimy, oddalony został jedynie wniosek komornika, natomiast sprawa napisów nadal pozostaje otwarta. Po trzech latach prawniczego maglowania nic się nie zmieniło. Do urzędników państwowych nawet przez chwilę nie dociera myśl, że to, co przez nich jest uważane za przestrzeganie prawa, w rzeczywistości jest całkowicie bezprawną walką z obywatelami własnego państwa innej narodowości.  

Zostawiając na chwilę wszystkie słuszne emocje, wywołane tą sprawą, warto spojrzeć na pozycję osób z tzw. świecznika, czyli rządzących państwem. Powracając do władzy w wyniku wygranej w wyborach, socjaldemokratyczna większość od początku ogłosiła kurs na polepszenie stosunków z najbliższymi sąsiadami, za rządów konserwatystów – delikatnie mówiąc – mocno nadszarpniętych, w szczególności z Polską. Nie przyszło więc długo czekać na wizyty do Warszawy prominentów najwyższej rangi, z premierem i ministrami na czele. Z ust Algirdasa Butkevičiusa, Linasa Linkevičiusa i innych padały tam również solenne zapewnienia o niezwłocznym rozstrzyganiu problemów polskiej mniejszości – nowych ustawach o pisowni nazwisk, dwujęzycznych nazwach miejscowości i napisach, o mniejszościach narodowych itd. To już niebawem, tuż-tuż, nad tymi zagadnieniami pracuje nowa komisja, te sprawy już w toku, to kwestia najbliższych tygodni, miesięcy… – obietnic nie skąpił nikt.  

Ale obietnice, jak widać z założenia ich autorów – miały żyć swoim życiem, a rzeczywistość – toczyć się swoim trybem. Czyli – dotychczasowym (…) 

(Aby przeczytać cały artykuł, kup najnowsze e-wydanie Vectora Polonii)   

Komentowanie zablokowane.



sobota, 30 maja, 2020

  • Pogoda w Paryżu



    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART