Przekazanie inwentarza archiwum Instytutu Literackiego

Utworzono 15 stycznia 2016 przez Agnieszka Zaleska

Zakończył się, trwający siedem lat, projekt inwentaryzowania zbiorów Instytutu Literackiego. W domu Kultury” w Maisons-Laffitte odbyło się 15 stycznia 2016 roku uroczyste przekazanie inwentarza archiwum, w obecności międzu innymi Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Magdaleny Gawin.

15012016

Prezentacja ksiag inwentarzowych, Maisons-Laffitte, 15.01.2016, fot. A.Z. Na zdjęciu: Magdalena Gawin – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jacek Miler – Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na fotografii po prawej stronie Wojciech Sikora – Prezes Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura”.

 

Archiwum Instytutu Literackiego – wydawnictwa i redakcji dwóch czasopism społeczno-kulturalnych („Kultury” i „Zeszytów Historycznych”) zawiera głównie materiały z lat 1945-2010. Są to przede wszystkim listy – maszynopisy i rękopisy, liczne kopie maszynowe oraz kserokopie, a także komputeropisy i wydrukowane e-maile. Znaczną część materiałów stanowią wycinki prasowe i ich kopie oraz dokumenty życia społecznego. Zbiór ten zajmuje 165 metrów bieżących półek. Archiwum uzupełniają między innymi fotografie (ponad 8 tysięcy sztuk) materiały ikonograficzne na innych nośnikach oraz nagrania dźwiękowe i filmowe. W sumie zbiory IL mieszczą się na 185 metrach bieżących.

Stworzona baza liczy ponad 60 tysięcy opisów. Publikacja internetowej wersji inwentarza planowana jest po zakończeniu prac – w 2016 roku. W następnych latach planowane jest sukcesywne przygotowanie drukowanych inwentarzy kolejnych serii akt. Drugą część zbiorów Instytutu stanowi Biblioteka zawierająca publikacje własne, książki o Instytucie Literackim i „Kulturze”, książki autorów związanych z Instytutem oraz kolekcję publikacji – książek i czasopism, gromadzoną przez Jerzego Giedroycia jako warsztat pracy Redakcji, a także książki z dedykacjami i zbiór wydawnictw bezdebitowych. Zbiór ten liczy ok. 60 000 tytułów i wymaga opisania w katalogu (baza danych), dubletowania, dezynfekcji i umieszczenia we właściwych warunkach magazynowych, gdyż bez przeprowadzenia tych prac pozostaje na razie niedostępny. Projekt ten rozpocznie się najpewniej w 2016 r.

 

Komentuj...

*środa, 1 kwietnia, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART